SVA ska forska fram verktyg för säkrare djurproduktion

SVA ska forska fram verktyg för säkrare djurproduktion

Det aktuella EU-projektet har fått namnet Decide. Målet är att ta fram bättre beslutsstöd till djurbönder, veterinärer och experter inom sjukdomskontroll. Verktygen ska användas för att förebygga sjukdomsutbrott bland produktionsdjur. Forskningsbidraget på 8 miljoner kronor tilldelas SVA, tack vare tidigare arbeten inom digitalisering och analys av djurhälsodata.

Det är SVA:s epidemiologer med kompetens inom analys och visualisering av data samt maskininlärning som ska forska fram de prototyper som ska bli framtidens verktyg i djurproduktionens vardag. Information i data som redan registreras på gårdar eller laboratorier ska kontinuerligt följas för att upptäcka de störningar i djurhälsan som kan utvecklas till sjukdomsutbrott. Analysalgoritmer och applikationer ska baseras på verkliga behov och existerande data. Därför samarbetar SVA med Gård & Djurhälsan, Växa Sverige samt enskilda gris- och mjölkföretagare. Jenny Frössling är epidemiolog på SVA och koordinerar SVA:s del.

– Tanken är att producenter och deras personal ska kunna få en översikt i mobiltelefonen och få larm om avvikelser från gårdens normala värden. Vi kan tillföra bättre förståelse för status och trender i gårdens djurhälsa, jämföra med andra gårdar och om olyckan är framme kan systemet bidra med konkreta förslag på åtgärder och prioriteringar, säger hon.

Genom att förebygga smittspridning kan djur hållas friska, producenterna kan slippa sjukdomsorsakade förluster, antibiotikaanvändningen kan hållas nere och produktionen blir mer hållbar.

Hela projektet Decide är på 10 miljoner euro och genomförs i ett internationellt konsortium med partners från 11 olika länder inom EU. SVA:s arbetspaket är på 8 miljoner kronor över fem år.

Källa: SVA