Beslutsstödsystem visar när åtgärder för mastit ska sättas in

Beslutsstödsystem visar när åtgärder för mastit ska sättas in

Ett nytt beslutsstödsystem kan tala om för lantbrukaren när juverinflammation hos kor är kronisk, vilka fall som kommer att bli kroniska, skriver SLU.

Systemet kan också tala om vilka fall som är förknippade med stora förluster i mjölkproduktionen och vilka ekonomiska konsekvenser detta får. Med hjälp av sensordata har industridoktoranden Johan Bonestroo utvecklat nya verktyg i sin doktorsavhandling.

– Målet var att ge stöd till lantbrukaren i beslutsfattande och ge råd hur de bäst ska agerande kring kor med mastit för att minska ekonomiska förluster, säger han.

I avhandlingen visar Johan Bonestroo att kor med mastit som tillfrisknar vanligtvis gör det inom tre till fyra veckor. Efter den perioden är det inte troligt att kon blir frisk och bonden måste i stället behandla eller slå ut henne.

– Jag tittade även på hur tre vanligt förekommande sensorer i automatiska mjölkningssystem speglar hur mjölkmängden minskar vid en mastit. Sensorerna mäter enzymaktivitet, elektrisk konduktivitet och antalet celler i mjölken.

Mjölkförlusten var liten när värdena var låga för alla tre sensotyperna. Däremot minskade mjölkproduktionen i en ökande takt när sensorerna visade värden över en viss nivå. De här mätningarna kan enkelt visa för lantbrukaren när mjölkförlusterna börjar blir stora och måste åtgärdas.

Genom att använda sensordata över en längre tid skapade Johan avancerade modeller som kunde förutsäga sannolikheten för att ett mastitfall skulle läka ut av sig självt. Enligt resultaten är det möjligt att förutsäga utvecklingen av mastit på ett bra sätt. De ekonomiska följderna av olika sensorbaserade strategier för att hantera mastit uppskattades också. De kroniska mastitfallen visade sig uppgå till ungefär 50 procent av de totala kostnaderna för mastit. Det betyder att det är viktigt att ta väl hand om kroniska fall eftersom de har en stor effekt på gårdens ekonomi.

– Beslutsstödsystem kan tala om för lantbrukaren vilka mastitfall som är kroniska, vilka fall som sannolikt kommer att bli kroniska och vilka fall som är förknippade med stora förluster i mjölkproduktionen. Bonden får hjälp att avgöra när det är lönsamt att vidta åtgärder, säger Johan.

Källa: SLU