Karenstiden för Ultrasan vet förlängs

Karenstiden för Ultrasan vet förlängs

Karenstiden efter behandling med läkemedlet Ultrasan vet för nötkreatur, svin, får och hästar. Ny karens för slakt är 194-259 dygn beroende på djurslag samt 5 dygn för mjölk. Det skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev. Tidigare var karenstiden för slakt 28 dygn och för mjölk 0 dygn. Förändringen gäller från 29 juli 2022 och genomförs i alla EU-länder.

Ultrasan vet är ett läkemedel mot bristtillstånd för vitaminerna A, D3 och E. Anledningen till karenstidsförlängningen uppges vara att förbättra säkerheten för konsumenten.

Karenstiden för mjölk och kött har tidigare varierat mellan olika injektionsläkemedel med vitamin A godkända i EU. För att förbättra konsumentsäkerheten har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gjort en samlad granskning av all vetenskaplig information och fastställt lämpliga karenstider för dessa läkemedel. De nya karenstiderna gäller från 29 juli 2022.

I Sverige berörs läkemedlet Ultrasan vet som är godkänt för nötkreatur, får, svin och häst. Karenstiden förlängs för slakt och mjölk från 28 dygn respektive 0 dygn för de olika djurslagen till följande antal dygn:

Slakt
Nötkreatur: 259 dygn
Svin: 243 dygn
Hästar: 243 dygn
Får: 194 dygn

Mjölk
5 dygn

För att undvika bristsituationer återkallas inte de gamla förpackningarna med tidigare gällande karenstid. På grund av detta kan det hos apoteket under ett antal månader komma att finnas förpackningar med både ny och gammal karenstid angiven. Oavsett vad som anges på förpackningen gäller nu de nya karenstiderna. Läkemedelsföretaget informerar förskrivarna om de ändrade karenstiderna via relevanta veterinärorganisationer.

Karenstider innehåller alltid en god säkerhetsmarginal, vilket innebär att risken för konsumenten bedöms ha varit mycket liten även med de gamla karenstiderna.

För att förbättra säkerheten har produktresumén tillförts information om att endast behandla djuret en gång, att inte behandla djur med tillräckligt intag av vitamin A och att gravida kvinnor inte ska administrera läkemedlet.

Källa: Läkemedelsverket