Karprofen kan ges till digivande tikar

Karprofen kan ges till digivande tikar

Karprofen är ett bra alternativ för smärtlindring till digivande tikar som inte lider av juverinflammation. Det visar en studie som gjorts i samarbete mellan SLU och AniCura.

För närvarande finns inga smärtlindrande läkemedel godkända för digivande tikar. Det beror på att det saknas vetenskapliga studier om hur läkemedlen överförs till tikens mjölk. Kunskapsbristen gör att digivande tikar riskerar att få otillräcklig smärtlindring, till exempel efter kejsarsnitt.

Karprofen är ett av de vanligaste smärtlindrande och antiinflammatoriska preparaten för hund. För att undersöka vilken mängd karprofen som överförs till mjölken hos digivande tikar utfördes en forskningsstudie i samarbete mellan SLU och veterinärvårdsföretaget AniCura.

I studien ingick 100 digivande tikar som gavs standardbehandling med karprofen (2 mg/kg, med 4 mg/kg startdos). 88 tikar hade genomgått kejsarsnitt, 4 hade juverinflammation och 8 hade andra smärtsamma inflammatoriska tillstånd. Koncentrationerna av karprofen mättes sedan i tikarnas mjölk, maximalt mjölkintag för diande valpar beräknades och med hjälp av datasimulering bestämdes möjliga blodkoncentrationer hos valparna.

Resultaten visade att karprofen utsöndras i låg grad i mjölken hos tikar som snittats eller drabbats av smärta. Den beräknade blodkoncentrationen hos dessa tikars diande valpar var en tiondel av den hos behandlade vuxna hundar. Resultaten visade också att utsöndringen av karprofen i mjölken ökade om tiken drabbats av juverinflammation.

Länk till publikationen här

Källa SLU