Produktionen av matfisk ökade med 20 procent under 2021

Produktionen av matfisk ökade med 20 procent under 2021

Produktionen av odlad matfisk 2021 skattas till 11 900 ton i hel färskvikt. Jämfört med 2020 innebär detta en ökning med ungefär 2 000 ton eller 20 procent. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Regnbåge utgör fortfarande störst andel av matfiskproduktionen med 10 400 ton, vilket motsvarar nästan 90 procent av landets matfiskproduktion. Sedan året innan har produktionen av regnbåge ökat med nästan 1 800 ton. Andra vanliga matfiskarter är röding, vars produktion skattas till nästan 1 300 ton och ål som skattas till drygt 90 ton.

Den totala produktionen av sättfisk och sättkräftor – som sätts ut i naturvatten eller in på en annan odling för att växa till sig – skattas till nästan 900 ton, vilket innebär en ökning med knappt fem procent sedan året innan. Även vad gäller sättfiskproduktion så är regnbåge den vanligaste arten med drygt 500 ton vilket är på samma nivå som året innan.

Antalet sysselsatta inom vattenbruk skattas till 531 personer. Av dessa är 405 män och 126 är kvinnor. Flest antalet sysselsatta, 242 personer, finns i åldersgruppen 40-64 år. Statistiken visar också att flest arbetar på anläggningar som odlar fisk i kassar: 269 personer, vilket är fler än hälften. Näst flest arbetar på anläggningar som odlar fisk på land i tankar, bassänger eller recirkulerande system; här arbetar 101 personer.

Vattenbrukets driftskostnader uppgår till 353 miljoner kronor år 2021 vilket innebär en minskning med 15 procent jämfört med föregående år. Bland driftskostnader ingår kostnader för energi, reparationer och underhåll, inköp av foder och levande vattenbruksorganismer samt övriga driftskostnader. Den post som står för den största kostnaden är inköp av foder som uppgår till 198 miljoner eller 56 procent av de totala driftskostnaderna. Posten övriga driftskostnader uppgår till 51 miljoner, vilket innebär en kraftig minskning på 70 miljoner jämfört med året innan. Dessa kostnader ligger nu på ungefär samma nivå som 2019 då de uppgick till 64 miljoner.

Officiell statistik om vattenbruk har tagits fram årligen sedan 1983. Referensår 2021 är andra året som uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden ingår i den officiella statistiken. Resultaten finns redovisade i Jordbruksverkets databas och i statistikrapporter. Vattenbruksstatistiken baseras på uppgifter från en enkät som skickats ut till samtliga vattenbruksföretag i Sverige.

Källa: Jordbruksverket