Regeringen vill skärpa övervakningen av antibiotika till djur

Regeringen vill skärpa övervakningen av antibiotika till djur
Regeringen lämnar över en lagrådsremiss om djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för behandling av djur. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket i sin tur ska kunna rapportera användningen till europeiska läkemedelsmyndigheten, skriver regeringen.

I de nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel finns nu ett krav på medlemsstaterna att från och med 2023 samla in och rapportera uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

– I Sverige har vi en ansvarsfull användning av antibiotika inom djurhållningen. Det är mycket positivt att EU:s lagstiftning nu också innehåller skärpta krav på hur antibiotika får användas. Med den här lagändringen stärker vi möjligheten att även följa upp och analysera användningen av antimikrobiella läkemedel. Det är en mycket viktig pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I lagrådsremissen föreslås också vissa andra bestämmelser som ska komplettera de nya EU-förordningarna, bland annat ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver dem som redan följer av EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Länk till lagrådsremissen här

Källa: Regeringen. Bilden föreställer landsbygdsminister Anna.Caren Sätherberg.