SVA hittar första fallet av fågelinfluensa hos tumlare

SVA hittar första fallet av fågelinfluensa hos tumlare

Det första fyndet av fågelinfluensavirus har bekräftats hos en tumlare. Tumlaren dog till följd av samma virus som legat bakom sommarens omfattande fågelinfluensautbrott bland vilda fåglar. Det skriver SVA.

Den unga tumlarhanen strandade levande i Kämpersvik, i Tanums kommun, Västra Götaland 28 juni 2022. Trots upprepade försök från privatpersoner att få den att simma ut till djupare vatten igen, var den för utmattad, trasslade in sig i sjögräs och dog senare under kvällen. Tumlaren transporterades till SVA för obduktion. Analysen visar nu att fågelinfluensavirus hittades i ett flertal organ och att viruset hade orsakat hjärn- och hjärnhinneinflammation. Fynden bekräftar att fågelinfluensaviruset var dödsorsaken.

– Så vitt vi vet är detta det första bekräftade fallet i världen av fågelinfluensa hos en tumlare. Till skillnad från sälar, där sjukdomsutbrott orsakat av influensavirus har påvisats upprepade gånger, finns det bara enstaka rapporter om influensavirus hos valdjur. Sannolikt är att tumlaren på något sätt kommit i kontakt med smittade fåglar, säger Elina Thorsson, viltveterinär vid SVA.

Viruset, H5N1, är samma virus som även legat bakom det omfattande fågelinfluensautbrott som fortfarande pågår bland vilda fåglar i Sverige, andra delar av Europa och i Nordamerika. Hur tumlaren från Kämpersvik smittades är ännu okänt, men den hittades samtidigt som fågelinfluensa orsakade hög dödlighet bland sjöfåglar, särskilt havssulor, på västkusten.

– Det är ett ovanligt fynd, och intressant eftersom vi får möjlighet att lära oss mer om viruset. Samtidigt handlar detta om ett enskilt fall, och vi har inte sett någon ökad dödlighet bland tumlare. Vi vet att det finns en risk att marina däggdjur kan smittas, och har därför inkluderat provtagning för influensa i vårt övervakningsprogram, säger Elina Thorsson.

Under det pågående fågelinfluensautbrottet i Europa och Nordamerika har, utöver stora mängder döda vilda fåglar, även ett mindre antal däggdjur smittats och dött. Smittvägen misstänks vara genom nära kontakt med smittade fåglar. Enstaka fall har påvisats hos rödrävar, uttrar, lodjur och skunk. En ökad dödlighet hos både knubbsälar och gråsälar har setts i samband med utbrottet i Nordamerika, men i Sverige har det under sommaren inte kommit in ökat antal rapporter om döda sälar.

Källa: SVA

Bilden föreställer en annan tumlare vid ett annat obduktionstillfälle än det som beskrivs i pressmeddelandet. Foto: Rodrigo Ferrada Stoehrel/SVA.