Utredningsförslag: Exportera svensk expertis inom antibiotikaanvändning

Utredningsförslag: Exportera svensk expertis inom antibiotikaanvändning
Den särskilda utredaren Ann Lindberg föreslår en ny svensk exportsatsning för god djurhållning utan antibiotika. Det framgår av betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan, som hon har överlämnat till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Utredningens uppdrag har varit att utvärdera det svenska arbetet och lämna förslag på åtgärder för att effektivisera och utveckla arbetet för att få till stånd en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.

Utredningen har tagit ett helhetsgrepp och en viktig utgångspunkt har varit att det arbete som i dag utförs av flera svenska aktörer och som utgör grunden för internationellt påverkansarbete. Arbetet behöver dock samordnas och fokuseras för att göra största möjliga nytta.

– Jag välkomnar att vi får flera förslag på hur vi kan förmedla Sveriges långa, ansvarsfulla och framgångsrika arbete med antibiotika inom djurhållningen. En utveckling mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning internationellt bidrar till mer rättvisa konkurrensförhållanden som även gynnar vår egen jordbruksnäring, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utredningen lämnar bland annat förslag på en ny exportsatsning där svensk expertis, innovation och smarta lösningar ska visa att det går att kombinera en god djurhållning och friska djur med en hög produktivitet.

Utredningen föreslår också hur arbetet i den nationella samverkansfunktionen kan utvecklas för att stärka den tvärsektoriella samordningen och bättre koordinera det svenska arbetet internationellt.

Ann Lindberg är till vardags generaldirektör för SVA.

Källa: Regeringen Bilden föreställer Ann Lindberg. Foto: Göran Ekeberg.