Effektivare användning av djurfoder kan mätta 1 miljard människor

Effektivare användning av djurfoder kan mätta 1 miljard människor

Ny forskning vid Stockholms universitet, publicerad i Nature Food, visar hur små förändringar i utfodringen av boskap och odlad fisk skulle kunna upprätthålla dagens djurproduktion, samtidigt som mer mat blir tillgänglig för människor.

Samtidigt som miljontals människor runt om i världen står inför hotet om svält och undernäring, binder produktionen av foder till boskap och fiskodlingar upp naturresurser som annars skulle kunna användas för att producera mat åt människor, enligt forskarna.

– Små förändringar skulle öka den globala matförsörjningen avsevärt, ge kalorier till upp till 13 procent fler människor utan att kräva någon ökning av naturresursanvändningen eller några större kostförändringar, säger Max Troell, Docent vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och Beijer Institutet, Kungliga Vetenskapsakademien.

För närvarande används ungefär en tredjedel av jordens spannmålsproduktion till djurfoder, och ungefär en fjärdedel av all fisk används inte som människoföda. Max Troell ingår i ett forskarteam, som tillsammans med Aalto universitet i Finland, har undersökt hur användandet av restprodukter från skörd och biprodukter till livsmedelsproduktion skulle kunna frigöra utrymme för matproduktion.

– Det är första gången någon har samlat in information om mat- och foderflöden i detalj globalt, från både land- och vattensystem, och kombinerat dem. Detta möjliggör förståelse för hur stor del av jordens biprodukter och rester som kommer till användning i dag, vilket är första steget för att kunna fastställa hur stor den outnyttjade potentialen är, säger Matti Kummu, docent i globala vatten och matfrågor vid Aalto universitet och forskningsledare för projektet.

Teamet analyserade flödet av mat och foder, såväl som deras biprodukter och rester, genom det globala livsmedelsproduktionssystemet. De identifierade sedan sätt att utnyttja dessa resurser för att optimera matproduktion. Till exempel skulle boskap och odlad fisk kunna utfodras med biprodukter från livsmedelssystemet som sockerbetor eller citrusmassa, istället för med produkter som annars fungerar som människoföda.

Med dessa förändringar kan upp till 10–26 procent av den totala spannmålsproduktionen och 17 miljoner ton fisk (cirka11 procent av den nuvarande tillgången på skaldjur) omdirigeras från djurfoder till mänsklig användning. Beroende på det exakta scenariot skulle vinsterna i livsmedelsförsörjningen vara 6–13 procent i termer av kaloriinnehåll och 9–15 procent i form av proteininnehåll.

– Det låter kanske inte så mycket, men det är mat för upp till en miljard människor, säger Vilma Sandström, vid Aaltos universitet och studiens huvudförfattare.

– Kartläggning av resurser på denna globala nivå ökar vår förståelse för möjlighet att styra mot en cirkulär ekonomi, men fortfarande fattas mer detaljerad kunskap om till exempel hur ersättning av foderresurser påverkar djurhälsa, kvalitet och även miljön, avslutar Max Troell.

Läst studien här:

Källa: Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet