EFSA: Transportåtgärderna som minskar antibiotikaresistens

EFSA: Transportåtgärderna som minskar antibiotikaresistens

Minimerade transporttider och noggrann rengöring av fordon, utrustning och utrymmen där djur lastas och lossas. Det är några av de åtgärder som anses effektiva för att minska överföringen av resistenta bakterier under djurtransport.

Detta är resultaten av EFSA:s (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) vetenskapliga yttrande om risken för spridning av antimikrobiell resistens bland fjäderfän, grisar och nötkreatur under transport mellan gårdar eller till slakterier.

–Trots tillgängliga data som visar på en minskning av antibiotikakonsumtionen under de senaste åren, är antimikrobiell resistens fortfarande en akut folkhälsofråga som måste hanteras på global nivå och över sektorersgränser, säger Frank Verdonck, chef för EFSA:s enhet för biologiska risker och djurhälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

I yttrandet framhålls också att en väl anpassad transportorganisation är nyckeln. Dessutom är det mycket troligt att varje åtgärd som förbättrar djurs hälsa, välbefinnande och biosäkerhet omedelbart före och under transport minskar risken för överföring av resistens. Resultaten av yttrandet kompletterar EFSA:s nyligen publicerade rekommendationer för att förbättra djurens välbefinnande under transport.

Utvärderingen identifierar förekomsten av resistenta bakterier hos djur före transport som en av de främsta riskfaktorerna som bidrar till överföring av antimikrobiell resistens. Andra riskfaktorer som med största sannolikhet bidrar till överföring är ökad frisättning av resistenta bakterier genom avföring, exponering för andra djur som bär på fler eller andra typer av resistenta bakterier, otillräcklig hygien av fordon och utrustning samt transportens varaktighet.

Långa resor som kräver vila på uppsamlingsplatser och kontrollstationer är förenade med högre risker, på grund av specifika faktorer som nära kontakter med djur från olika gårdar, miljöföroreningar och stress, skriver EFSA.

Effekten av EFSA:s bedömning går utöver djurs hälsa och välbefinnande eftersom många bakterier kan överföras från djur till människor. Men särskilda vetenskapliga studier i frågan om spridning av resistens bland djur under transport saknas. Yttrandet visar på flera kunskapsluckor och rekommenderar vissa områden där forskningen bör fokuseras.

Källa: EFSA