EMA: EU-försäljningen av antibiotika för djur har nästan halverats 2011-2021

EMA: EU-försäljningen av antibiotika för djur har nästan halverats 2011-2021

EMA:s årliga rapport om veterinärmedicinsk antimikrobiell konsumtion (ESVAC) visar att försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika till djur har minskat avsevärt sedan 2011. Det skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Enligt data från 25 länder för hela perioden 2011-2021, minskade den totala försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika med 47 procent under tidsperioden, och har nått det lägsta värdet som någonsin rapporterats.

Försäljningen av antibiotika som anses vara kritiskt viktiga inom humanmedicin minskade också märkbart mellan 2011 och 2021 och stod för endast 5,5 procent av den totala försäljningen 2021. Försäljningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner minskade med 38 procent, polymyxiner med 80 procent, fluorokinoloner med 14 procent och försäljningen av andra kinoloner minskade med 83 procent. Dessa antibiotika bör användas försiktigt och ansvarsfullt för att bevara sin effektivitet och minska den potentiella risken för folkhälsan, enligt expertgruppen AMEG.

–De positiva resultaten återspeglar de ansträngningar som veterinärer, bönder och läkemedelsindustrin lägger ner för att minska användningen av antibiotika och förhindra antimikrobiell resistens. Det visar också att EU:s politiska initiativ och nationella kampanjer för förståndig användning av antibiotika hos djur har en positiv verkan, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s veterinärmedicinska avdelning.

ESVAC-rapporten innehåller för första gången information om vilka framsteg som gjorts för att nå EU-kommissionens mål att minska försäljningen av antimikrobiella medel för lantbruksdjur och vattenbruk i EU. På bara tre år, mellan 2018 och 2021, har de 27 EU-medlemsstaterna redan uppnått en minskning med 18 procent, ungefär en tredjedel av det 50 procentiga målet för 2030.

Den tolfte ESVAC-rapporten presenterar data från 31 europeiska länder (29 EU/EES-länder, Schweiz och Storbritannien). Alla deltagande länder har frivilligt lämnat information om försäljningen av veterinärmedicinska antimikrobiella läkemedel.

Enligt förordning (EU) 2019/6 kommer rapportering av data om försäljning och användning av antimikrobiella medel hos djur att bli en rättslig skyldighet för EU:s medlemsstater och kemikaliemyndigheten. De nya kraven kommer att gälla för data från 2023 och framåt.

Källa: EMA