Hundars allergiska eksem kopplas till vissa delar av arvsmassan

Hundars allergiska eksem kopplas till vissa delar av arvsmassan

Forskare vid Uppsala universitet och SLU, däribland dermatologen Kerstin Bergvall, har hittat samband mellan allergiskt eksem och flera regioner i arvsmassan hos hundar. Sambanden har hittats med hjälp av genmappning.

Några av de gener som har identifierats stämmer överens med gener som kopplats till samma problem hos människor. Till exempel har filaggrinkomplexet, som anses vara den starkaste riskfaktorn för atopiska eksem hos människor, nu också kopplats till sjukdomen hos labradorer.

Det visar en ny studie gjord av hundgenetikgruppen vid Uppsala universitet och SLU, som i samarbete med kollegor i Schweiz, Storbritannien och USA, har forskat på det här i drygt 10 år, skriver Uppsala universitet på sin webb.

När det gäller atopiska eksem finns det stora likheter mellan hundar och människor. De medicinska symtomen liknar varandra och det finns även histopatologiska likheter med immuncellinfiltration i huden. Sjukdomen har en komplex genetisk bakgrund hos båda arterna och påverkas också av den omgivande miljön.

– Det är avgörande att patienten får en korrekt diagnos på atopiskt eksem. Den ställs genom att noggrant utesluta andra möjliga icke-allergiska orsaker till patientens symptom. Detta följs sedan upp med ett positivt allergitest, säger Kerstin Bergvall, ansvarig veterinär och specialist i dermatologi som varit med i forskningen från starten.

I studien som nu publiceras i tidskriften Communications Biology, har forskarna använt en genmappningsmetod för att fånga upp flera genetiska riskvarianter, och en annan för att upptäcka sjukdomsvarianter som ”gömts” i arvsmassan på grund av artificiellt, det vill säga av människan, selekterade egenskaper.

­– De nya metoderna gör det möjligt att hitta nya riskfaktorer som blivit vanliga inom den specifika rasen, kanske på grund av selektion av andra egenskaper. De kandidatgener som identifierats här är viktiga för både hudbarriärens karaktär och immunrespons, vilket är väntat när det gäller atopiskt eksem, säger Katarina Tengvall, forskare vid Uppsala universitet och studiens förstaförfattare.

Studien visar flera överlapp, det vill säga samstämmighet, med gener associerade med atopisk dermatit hos människa. Extra intressant är att genregionen som innehåller genen filaggrin, och som anses vara den starkast genetiska riskfaktorn för atopiska eksem hos människan, nu visats av forskarna i den här studien vara en riskfaktor även hos hund.

– Det här belyser vikten av att göra hundstudier på genetiska sjukdomar som även drabbar människor. En bättre förståelse av sjukdomsmekanismerna kan i längden leda till bättre behandling av både hund och människa, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik och studiens seniora författare.

Källa: Uppsala universitet