Kortison ger kortvarig förändring i antalet blodceller hos hund

Kortison ger kortvarig förändring i antalet blodceller hos hund

Injektioner med kortison i blodet på hund ger milda kortvariga förändringar av antalet vita blodkroppar. Det visar en studie vid SLU.

Kortisonbehandling är vanligt vid allergiska och inflammatoriska sjukdomar hos hund. Forskare vid SLU har studerat hur behandlingen påverkar antalet blodkroppar i blodet. I studien fick tio hundar en dos kortison (prednisolon 1 mg/kg) injicerat i blodet. Effekten av behandlingen följdes med upprepade blodprovstagningar och jämfördes med resultatet då hundarna fått koksalt som kontrollbehandling.

Kortisonbehandlingen orsakade en kortvarig samtidig förändring av antalet vita blodkroppar där antalet neutrofiler och monocyter ökade, medan antalet lymfocyter och eosinofiler sjönk. Maximal förändring sågs efter sex timmar. Omfattningen på förändringarna var lindriga till måttliga och låg ofta inom referensintervall.

Sammantaget visar studien att denna typ av kortisonbehandling ger milda kortvariga förändringar av antalet vita blodkroppar och att tiden från kortisonbehandling till blodprov har stor betydelse. Dessa ändringar skulle i normalfallet inte uppmärksammats vid blodprov taget vid en medicinsk utredning av en hund.

Länk till publikationen här

Källa: SLU