Nya miljoner till hästforskning

Nya miljoner till hästforskning

Agrias forskningsfond bidrar med 2 miljoner kronor till Stiftelsen Hästforskning. För 2023 får tre forskningsprojekt tilldelning. Två av dem har veterinär anknytning.

De två projekten är:

  • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier. Amanda Reine vid Uppsala universitet har som mål att ta fram ett diagnosverktyg för astma på häst med hjälp av biomarkörer, genom ett enkelt blodprov. Syftet är att lättare kunna upptäcka och följa hästar med luftvägsproblem och för hästens skull undvika mer komplicerad provtagning.
  • Är migrerande spolmasklarver en del av etiologin bakom luftvägssymtom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Frida Martin, SLU arbetar med utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. Projektet går ut på att utveckla en ny salivbaserad provtagning för att tidigt kunna påvisa spolmaskinfektion, en parasit som infekterar framför allt föl och där träckprovtagning inte visar på infektion innan fölen kan få akuta problem. Med ett tidigt diagnosverktyg hoppas man kunna behandla vid rätt tidpunkt samt minska den rutinmässiga användningen av avmaskningsmedel, något som riskerar att påskynda resistensutveckling hos parasiter. Dessa parasiters migration genom lungorna har även föreslagits vara en del av orsaken till mild ekvin astma (EA) hos unga travhästar. Målsättningen är därför också att studera om unga travhästar med nedsatt prestation utan hälta kan kopplas till parasitinfektionen, för korrekt diagnos och rätt behandling för dessa hästar.

Det tredje projektet som får finansiering handlar om Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder. Cecilia Lindahl, RISE, ska tillsammans med forskarkolleger studera och utvärdera användbarheten av en ny metod med smarta arbetskläder för att mäta och kvantitativt beskriva arbetsställningar under arbetet i stallet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsställningar och belastning samt relaterade riskfaktorer inom hästsektorn för att kunna minska ohälsosam fysisk exponering, vilket på sikt kan minska belastningsbesvär och arbetsrelaterad sjukfrånvaron.

Källa: Agria