Stressmätning kan få hästar att må bättre

Stressmätning kan få hästar att må bättre

Hästar skulle troligen må bättre om det gick att minska deras stress och smärta. Men metoder som painface riskerar att bli subjektiva, och mätning av hjärtfrekvensen kan leda fel. Nu har amerikanska forskare funnit att man kan mäta hudens ledningsförmåga med ett så kallat EDR-test.

EDR står för elektrodermalt reaktivitetstest och används inom humanvården. Med hjälp av det kan man upptäcka stress och smärta hos människor bättre än genom att mäta hjärtfrekvensen, eftersom pulsen påverkas av fysisk aktivitet och andra känslor.

I en studie genomförd i Connecticut, USA, gjordes EDR-test på hästar. Forskarna stressade hästarna på två olika sätt. Först mättes EDR medan hästarna utfodrades, vilket orsakar kontinuerlig stress. Sedan användes ett paraply för att skapa en kortvarig känsla av skrämsel hos hästarna. EDR-testet gav utslag båda gångerna. Detta visar att testet potentiellt kan användas för att upptäcka kontinuerlig stress och smärta , skriver forskarna i sin vetenskapliga artikel, som kan läsas här.

Källa: Animals