Rustrelavirus kan orsaka vingelsjuka

Rustrelavirus, snarare än Bornavirus, kan vara orsak till kattens vingelsjuka. Det visar en studie som genomförts av forskare i Sverige, Tyskland och Österrike.

Vingelsjuka är en allvarlig sjukdom som drabbar nervsystemet hos katt. I Sverige har sjukdomen påvisats sedan 1970-talet och den ses oftare i Mälardalen än i övriga delar av landet. Drabbade katter uppvisar typiskt vinglighet, stel gång och beteendeförändringar, och i många fall överlever katterna inte sjukdomen. Tidigare studier har visat ett samband mellan vingelsjuka och Bornavirus, men i en nyligen publicerad studie påvisades ett annat virus, benämnt rustrelavirus.

I studien ingick 29 katter som uppvisat neurologiska symptom och den typ av inflammatoriska förändringar i hjärna och ryggmärg som ses vid vingelsjuka. Som jämförelse inkluderade studien också 21 kontrollkatter utan vingelsjuka. Hos 27 av 29 katter med tecken på vingelsjuka påvisades rustrelavirus. Däremot kunde Bornavirus inte påvisas hos någon av dessa, och rustrelavirus kunde inte påvisas hos någon av kontrollkatterna. Resultaten tyder på att rustrelavirus kan vara orsak till kattens vingelsjuka.

Rustrelavirus påvisades även i vävnad från den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus), vilken skulle kunna utgöra en reservoar för virus.

Forskningen skedde i samarbete mellan veterinärer och forskare från Sverige, Tyskland och Österrike, och katter från samtliga tre länder ingick i studien.

Källa: SLU Länk till publikationen här