SVA söker forskningsidéer inom vacciner

SVA söker forskningsidéer inom vacciner

SVA söker förslag till nya forskningsprojekt och uppmanar till att ansöka om anslag från SVA:s forskningsfond. I första hand vänder man sig till dem som arbetar med djurslag som SVA tillhandahåller vaccin för.

– Det är viktigt för oss att fånga upp de problemställningar som finns. Därför söker vi samverkan med branscherna. Det här är ett tillfälle att vara med och påverka, delta i och finansiera nya projekt. Har du en bra idé, kontakta din branschorganisation som i sin tur kan kontakta oss på SVA, säger Karin Artursson, vetenskaplig chef vid SVA.

Forskningsfondens medel kommer från överskottet från SVA:s försäljning av vacciner för höns, kalkon, gäss, gräsand, nötkreatur, gris, får, get, alpacka, fisk, häst och brevduva. Det är de djurslagen som i första hand kommer att prioriteras när forskningsprojekten väljs ut.

Forskningsprojekten ska ligga inom SVA:s verksamhetsområde och resultaten vara till nytta för branscherna. Den som har en idé kontaktar först en branschorganisation, som kan bli samverkanspartner om projektet beviljas medel. Samverkanspartnern förväntas bidra ekonomiskt med samma summa som SVA beviljar för projektet, eller med motsvarande summa i eget arbete.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

De senaste åren har dessa projekt beviljats:

  • Smittspårning av kvarka med molekylärbiologiska metoder. Projektledare: Gittan Gröndahl, SVA.
  • Metagenomisk bestämning av den bakteriella tarmmikrobiotan hos grisar vid avvänjning. Projektledare: Per Wallgren, SVA.
  • Muskelmagsår hos slaktkyckling: förekomst, koppling till adenovirus (FAdV art A) och utredning i en misstänkt drabbad besättning. Projektledare Désirée Jansson, SVA.

Källa: SVA