Svenska kor mer värmekänsliga än man trott

Svenska kor mer värmekänsliga än man trott

Mjölkproduktionen hos svenska kor minskar kraftigt redan om den genomsnittliga temperaturen överstiger 20 grader sju dagar i följd. Det visar en studie från SLU.

Det är lätt att inse att mjölkkor i länder med varmare klimat kan påverkas av höga temperaturer. Men hur ser det ut i Sverige som än så länge har måttligt höga temperaturer, och hur påverkas svenska mjölkproducenters ekonomi av värmeböljor? Detta har SLU undersökt i ett projekt med hjälp av information från den svenska kokontrollen och väderdata från SMHI.

Resultaten visar att mjölkproduktionen minskar kraftigt redan om den genomsnittliga temperaturen överstiger 20 grader sju dagar i följd. Forskarna såg också att celltalet, som är ett mått på juverhälsan, stiger med ökande temperatur. Detta får konsekvenser för gårdens ekonomi. Marginalintäkten för en genomsnittlig svensk mjölkbesättning med 100 kor sjönk med cirka 6 300 kronor under värmeböljan 2018. Detta är dock troligen en underskattning av de faktiska förlusterna, då inte alla kostnader har tagits med i beräkningarna.

Kor av de vanligaste mjölkraserna, SRB och Svensk Holstein (SH), reagerar enligt studien generellt lika negativt på höga temperaturer. Kor med högre avelsvärde för mjölkproduktion reagerade mer negativt, en effekt som är mer utpräglad hos SH än hos SRB.

Studien visar att även svenska lantbrukare måste vara beredda på att skydda mjölkkorna från värme. Det är också uppenbart att värmetolerans kan vara en viktig egenskap i avelsarbetet för en hållbar och ekonomisk mjölkko.

Studien finansierades av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och kommer att följas av fler studier av hur extremväder påverkar svensk mjölkproduktion.

Länk till publikationen här

Källa: SLU