Jordbruksverket får 70 Mkr för att bekämpa salmonella

Jordbruksverket får 70 Mkr för att bekämpa salmonella
Jordbruksverket får 70,5 Mkr för bekämpning och ersättningar i samband med smittsamma djursjukdomar, framför allt salmonella. Det föreslår regeringen i vårbudgeten.
Utbrott av djursjukdomar såsom salmonella har inneburit stora kostnader för både djurhållare och myndigheter. Därför föreslår regeringen att Jordbruksverket får 70,5 miljoner kronor för att täcka dessa kostnader. Djursjukdomsutbrotten skedde sent under 2022 och tidigt 2023.

– Ersättningen är viktig för att snabbt kunna bekämpa utbrotten av djursjukdomar och minska risken för spridning, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Jordbruksverket har i och med utbrotten fattat beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav. Besluten omfattar bland annat hantering av djur och sanering på drabbade anläggningar samt förstärkt övervakning och restriktioner för förflyttningar till och från anläggningar i närområdet. Djurhållare som omfattas av dessa beslut till följd av utbrotten har möjlighet att få, och vissa fall rätt till, ersättning.

Källa: Regeringen