Ny metod att minska djurförsöken

Ny metod att minska djurförsöken

Om några veckor kommer Sveriges 3R-center gå en utbildning i helpathon – som väntas blir ett nytt verktyg för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige.

– Vi vill gärna testa den här metoden. Det är en form av kreativ workshop som kan jämföras med ett hackathon. Man bjuder in olika kompetenser som tillsammans arbetar för att lösa ett problem. Vi jobbar med att ersätta, minska och förfina djurförsök, säger Emma Svensk, verksamhetsledare på Sveriges 3R-center på Jordbruksverket.

3R-centrets styrgrupp, Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, har beslutat att uppdra åt gruppen Helpathon Hotel i Nederländerna att genomföra en helpathon-utbildning för 3R-centret. Den planeras att gå den 19 till 21 april i Jordbruksverkets lokaler. Utöver 3R-centret och Nationella kommittén, har även representanter för sex myndigheter som är ålagda av regeringen att ha en 3R-strategi bjudits in.

Helpathon-konceptet lär ha använts första gången 2014 i nederländska Groningen av spelutvecklaren Mendel Bouman i samband med ett socialt innovationsexperiment. Det syftade till att hitta lösningar på social ojämlikhet. Det prövades i djurförsökssammanhang 2018 av stiftelsen Dutch Burns Foundation i Nederländerna, en organisation som bland annat stöder djurförsöksfri forskning. Man ville då besvara frågan om det går utveckla en behandling för en viss typ av brännskada utan djurförsök.

Sedan dess har ett antal helpathonmöten hållits av nederländska Helpathon Hotel som består av en grupp av forskare och andra entusiaster. Själva helpathon-mötena är ett sätt att träffas och kreativt diskutera djurförsök under trevliga former.

Ett av dessa helpathonmöten har handlat om att med djurförsöksfria metoder snabba på utvecklingen och valideringen av ett vaccin mot åderförkalkning hos människor. Ett annat om att utforska nya lovande organoidmodeller för att bekämpa Alzheimers sjukdom, malaria och tuberkulos.

Enligt Emma Svensk kan helpathon vara ett verktyg om man exempelvis studerar ett sjukdomsområde där djurförsök används, men där man vill hitta ett annat sätt att besvara sin forskningsfråga – som att använda cellkulturer eller datormodeller.

Med utgångspunkt från utbildningen är det tänkt att 3R-centret sedan själva ska kunna hålla egna helpathonmöten, det första kanske under nästa år, enligt Emma Svensk.

– Vi hoppas få med oss flera typer av verktyg från utbildningen. Dels metoder för att hjälpa grupper att komma igång med en kreativ tankeprocess. Dels sätt att skapa konstruktiva möten mellan personer som kanske inte träffas i vanliga fall. Det skulle kunna vara forskare som arbetar inom samma forskningsområde men använder olika metoder, eller forskare som träffar valideringsexperter och myndigheter. När vi nu har lärt oss det här, så hoppas vi kunna hålla helpathonmöten tillsammans med forskare, myndigheter eller djurskyddsorgan som har frågor som de vill ha hjälp att lösa.

Elin Törnqvist är avdelningschef för djurhälsa och antibiotikafrågor på SVA och en av dem som ska delta i utbildningen om helpathon senare denna månad. Hon har stora förväntningar på vad det kan ge.

– Det kan vara inspirerande för alla som jobbar med 3R, säger hon.

– Vi tror att det här skulle kunna leda till att djurförsök ersätts. Det ska bjuda in till öppenhet som vi tycker är bra när det gäller djurförsöksfrågan.

Text: Håkan Frisell

Läs mer om Helpathon här: https://www.helpathonhotel.org/

Fakta

Följande myndigheter är av Riksdagen ålagda att ha en 3R-strategi:

Kemikalieinspektionen

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

SVA

Naturvårdsverket

Havs- och vatten myndigheten

Bilden är från ett workshop i Sveriges 3R-center.