FAO: Animaliska livsmedel svåra att helt ersätta med växtbaserat

FAO: Animaliska livsmedel svåra att helt ersätta med växtbaserat

Kött, ägg och mjölk är essentiella näringsämnen, särskilt för utsatta grupper, fastställer FN-organisationen FAO i en ny rapport. Regeringar får rådet att främja livsmedel från landbaserade djur, men med hänsyn till djurskydd, smittskydd, klimat och miljö.

Kött, ägg och mjölk innehåller livsviktiga näringsämnen som inte lätt kan fås från växtbaserade livsmedel, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. De är särskilt viktiga under graviditet och amning, barndom, tonåren och äldre ålder, enligt studien, som är den mest omfattande analysen hittills av fördelar och risker med att konsumera animaliska livsmedel. Rapporten är baserad på data och rön från mer än 500 vetenskapliga artiklar och cirka 250 policydokument.

Kött, ägg och mjölk ger en rad viktiga makronäringsämnen som protein, fetter och kolhydrater samt mikronäringsämnen som är svåra att få från växtbaserade livsmedel i den kvalitet och kvantitet som krävs. Högkvalitativt protein, ett antal essentiella fettsyror, järn, kalcium, zink, selen, vitamin B12, kolin och bioaktiva föreningar som karnitin, kreatin och taurin är alla viktiga för människans hälsa- och utveckling, och finns i mat som kommer från landlevande djur.

Järn och vitamin A är bland de vanligaste bristerna på mikronäringsämnen i världen, särskilt hos barn och gravida kvinnor. Globalt lider mer än vartannat barn i förskoleåldern (372 miljoner) och 1,2 miljarder kvinnor i fertil ålder av brist på minst ett av de tre mikronäringsämnena järn, vitamin A eller zink. Tre fjärdedelar av dessa barn bor i Syd- och Östasien, Stilla havet och Afrika söder om Sahara.

Konsumtionen av mat från landlevande djur (inklusive mjölk, ägg, kött) varierar kraftigt runt om i världen. En person i Demokratiska republiken Kongo konsumerar i genomsnitt bara 160 gram mjölk per år, medan en i Montenegro konsumerar 338 kilo. När det gäller ägg, konsumerar en person i Sydsudan 2 gram i genomsnitt per år jämfört med i genomsnitt 25 kg för en person i Hongkong. Den genomsnittliga personen i Burundi konsumerar bara 3 kilo kött per år, jämfört med 136 kilo för någon som bor i Hongkong.

När de utgör en del av en sund och varierad kost, kan animaliska livsmedel hjälpa till att uppfylla de näringsmål som fastställts av World Health Assembly och Sustainable Development Goals (SDG) som går ut på att förbättra näringsstatusen bland barn under fem år och lindra tillstånd som låg födelsevikt, anemi hos kvinnor i reproduktiv ålder, samt fetma och icke-smittsamma sjukdomar (NCD) hos vuxna.

Men samtidigt måste lantbruksdjuren hållas på ett sätt som tar hänsyn till klimat och miljö, konstaterar författarna till rapporten. Problem som till avskogning, markanvändning, utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning och djurskydd samt smittskydd och rättvisefrågor behöver hanteras.

När det gäller risker med att konsumera animaliska livsmedel, bekräftar rapporten att konsumtion av även låga nivåer av bearbetat rött kött kan öka risken för sjukdom, bland annat hjärt-kärlsjukdomar och kolorektal cancer. Men obearbetat rött kött i måttliga mängder (från 9 till 71 gram per dag) anses vara säkert.

Eventuella samband mellan mjölk-, ägg- och fjäderfäkonsumtion hos friska vuxna och kranskärlssjukdom, stroke och högt blodtryck osäkra (för mjölk) eller obetydliga (för ägg och fjäderfä).

Regeringar världen över uppmanas att uppdatera nationella kostriktlinjer avseende hur kött, ägg och mjölk kan bidra till att täcka människors näringsbehov under olika skeden av livet.

Rapporten har titeln: Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for better nutrition and health outcomes.

Källa: FAO