Kornas nätverk ska studeras för att motverka sjukdom

Kornas nätverk ska studeras för att motverka sjukdom

Veterinären Hector Marina har fått ”seed money” från SLU för att på sikt ta fram ett ”sjukdomsöverförings-index” genom att analysera kors sociala nätverk med närhetsloggare, GPS och algoritmer.

– Jag blev väldigt glad över att få pengarna och att för första gången få leda en pilotstudie, säger han.

Hector Marina flyttade till Sverige från Spanien i oktober förra året och ingår i den forskargrupp som professor Lars Rönnegård leder vid Institutionen för husdjursgenetik, HGEN, på SLU. Forskargruppen ska försöka modellera hur kor på gårdar beter sig och hur de interagerar med varandra i föränderliga sociala nätverk.

Enligt Hector Marina är kor sociala och interagerar med varandra och har vänner. Det kan påverka hur sjukdomar som mastit sprids.

– Det finns studier som säger att om något ändras i sättet som kor interagerar, påverkas djurhälsan. Djurhälsan försämras om korna inte får vara tillsammans med djur som de är kompisar med, säger han.

På en gård överförs hela tiden sjukdomar mellan kor och det är inte alltid lätt att se hur det går till. Hector Marina och hans forskarkollegor planerar nu en pilotstudie där bland annat GPS-sändare, närhetsloggare och speciella algoritmer ska att användas för att studera kornas sociala nätverk. Tanken är att därigenom hitta ett mer avancerat sätt att motverka spridningen av sjukdomar som mastit och minska prevalensen.

Det handlar specifikt om att ”… uppskatta potentialen hos närhetsloggare (precision animal farming system, PLF) för att förklara variabiliteten hos somatiska cellantal i mjölk från mjölkboskap. Valideringen av PLF-tekniken kommer att möjliggöra dess användning i storskaliga studier, vilket kan underlätta identifieringen av smittvägarna för mastit-orsakande bakterier. Att förstå överföringsvägarna kommer i framtiden att möjliggöra design och interventionsprotokoll för överföringssjukdomar hos mjölkkor”.

Studien ska enligt planen genomföras på SLU:s forskningsanläggning i Lövsta och initialt omfatta 40 kor som får bära närhetsloggare runt halsen.

Så snart utrustningen köpts in tänker man dra igång.

Vad är det viktigaste för veterinärer att känna till om det här?

– Vi hoppas att metoderna vi utvecklar för att minska sjukdomsspridning kan hjälpa veterinärer som arbetar med djur på gårdar. I idealfallet skulle en veterinär som kommer till en gård direkt kunna ta del av ett sjukdomsöverförings-index som indikerar sannolikheten för spridning av patogener, och se hur det ligger till med en viss ko.

Det aktuella pilotprojektet är en fortsättning på forskning som Lars Rönnegårds forskargrupp bedrivit under ett par års tid och som främst varit fokuserat på kor som hålls inomhus.

– Det projekt som vi har sökt pengar till nu går ut på att göra samma sak fast utomhus och med en annan teknologi, säger Lars Rönnegård.

Det som han jobbar på nu det är att koppla spridningen av sjukdomar med korna positionering. I fall kon blir mjölkad på samma ställe är det risk att sjukdomsspridningen sker just där, eller är det när hon har kontakter ute i stallet?

Vad är det främsta resultatet ni hittills kommit fram till?

– Vi såg att två kor som födda ungefär samtidigt hänger ihop ute i stallet genom livet. Blir man kompis från början så hänger man ihop. Och så gillar korna att hänga med släktingar också.

Det kanske inte alla djurhållare vet?

– Det är svårt att se det mönstret om man har 200 kor framför sig utan att göra analyser. Men jag skulle säga att en del bönder har koll ändå, säger Lars Rönnegård.

Fakta

Seed-money: Pengar som tilldelas forskare för att etablera sig inom ett forskningsområde innan de söker större anslag.

Närhetsloggare – heter ”proximity loggers” på engelska. Talar om när två djur kommer närmare varandra än ett visst förutbestämt avstånd.

Te forskare har i dagarna fått seed-money på SLU:

100 000 kr till Hector Marina på SLU i Uppsala – ”Preventing mastitis in dairy cows: unravelling transmission routes and reducing the use of antibiotics”.

99 850 kr till Igor Drobyshev på SLU i Lomma – ”Climate, tree seeding and zoonotic pathogens: developing of a forecasting system to assess the risk of human exposure to the TBE virus in Sweden”.

99 997 kr till Yonas Meheretu på SLU i Umeå – ”Land use change and zoonotic disease spillover risks in East Africa mountain ecosystem”.

Text :Håkan Frisell

Bild: Hector Marina, veterinär och postdoktor på SLU. Foto: privat.