Ny kurs på SLU om djurens känslor

Ny kurs på SLU om djurens känslor

Kunskap om djurs kognition och känslor är viktig för djurvälfärd. Det tar SLU fasta på och startar nästa månad en helt ny kurs för att ge forskarstudenter – och i förlängningen veterinärkåren – nya verktyg att bedöma vad djuren känner.

– Jag tror det är viktigt för veterinärer att utbilda sig på det här området. Som exempel är den främsta dödsorsaken för unga hundar i USA är kopplad till beteendeproblem. De avlivas för att ägarna inte kan hantera dem. Vi har inte data om problemet i Sverige, säger Else Verbeek, forskare på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU.

Det visar att emotionella problem kan vara lika viktiga som hälso- och medicinska spörsmål.

Den nya kursen, som fått namnet ”Understanding cognition and emotions to improve animal welfare”, väntas förutom forskarstudenter från Sverige även locka motsvarande studenter från Kanada, Indien, Sydamerika, Portugal, Nederländerna, Danmark och Norge. Tanken är att attrahera forskarstudenter inom bland annat djurvetenskap, biologi och veterinärmedicin.

Utöver Else Verbeek ska flera världsledande forskare på området ge föreläsningar.

– De är bäst i världen på sina områden. Det kommer att handla om känslor kopplat till djurvälfärd.

Kursen är drygt tre veckor lång, omfattar tre högskolepoäng och avser lantbruksdjur, djurparksdjur, försöksdjur och sällskapsdjur. Huvudämnet handlar om djurens välbefinnande och kursledarna kommer speciellt att ta upp känslor eftersom hur djuren mår är en viktig faktor. De metoder som i dagsläget används att undersöka känslor är kognitiva och handlar om hur djur svarar på olika typer av stimulans och hur de uppmärksammar vissa saker.

– Du kan inte ha en känslomässig process utan en kognitiv process och du kan inte ha en kognitiv process utan en känslomässig process, så de två är ihopkopplade. Det är mycket lättare att mäta kognitiva processer och när vi gör det använder vi dem som indikatorer på känslor, säger Else Verbeek.

Därför kommer kursen att ta upp olika metoder för att mäta känslor, men också utforska hjärnan och känslornas neurobiologi. Det kommer att handla om stress, socialt beteende, berikning. En föreläsning ska handla om kopplingen mellan hjärna och tarm, bakterier i tarmen och hur de påverkar hjärnan, känslor och kognitiva processer.

Etablerade metoder såväl som nya och mindre kända kommer att gås igenom.

– Vi kommer att undervisa studenterna om direkta metoder för att bedöma känslor och de grundläggande teoretiska principerna för känslor, säger Else Verbeek.

Kursen sägs vara unik för Sverige, men en liknande kurs finns redan etablerad i Nederländerna. Kursen finansieras delvis av den aktuella fakulteten på SLU och delvis av The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network, NOVA.

Varför hålls kursen nu?

– Jag tycker det är hög tid nu. Jag tror att detta är ett av de viktigaste ämnena inom djurskydd, säger Else Verbeek.

Varför är det viktigt att förstå kognition och känslor hos djur?

– Eftersom ett djur som inte mår bra helt enkelt inte har ett gott djurskydd.

Vad kan studenterna ta med sig från kursen?

– Det jag verkligen vill att de ska göra är att lära sig mer hur djurens känslor passar in i det bredare ämnet djurens välfärd och även ge dem några verktyg som de kan integrera i sin egen forskning.

Text Håkan Frisell Bilden föreställer Else Verbeek, forskare på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU. Foto: privat.

Fakta:

Sista dag för att anmäla sig till kursen ”Understanding cognition and emotions to improve animal welfare” är 16 maj.

Dessa forskare ska ge föreläsningar (översatt från engelska):

”Metoder för att bedöma djurs känslor och kognition” – Oliver Burman, professor i djurens beteende och välbefinnande.

”Positiva känslor och välfärd och effekterna av berikning på känslor och stresstålighet” – Ruth Newberry, professor i etologi.

”Neurobiologi av känslor och kognition” – Erika Roman, professor i neurofysiologi.

”Tarm-hjärnaxeln och kopplingen till känslor, kognition och djurskydd” – dr Else Verbeek, forskare på SLU.

Kursen kommer att hållas både på SLU och online via appen zoom.

Mer information om kursen: http://www.slu.se/gs-vmas-courses