Doktor i benlim söker samarbeten med smådjurskirurger

Doktor i benlim söker samarbeten med smådjurskirurger

Michael Pujari-Palmer vid SLU är nära att komma i mål med ett nytt benlim, som han menar är lättanvänt och säkert. Nu söker han samarbeten med smådjurskirurger i Sverige.

– Det finns en enorm potentiell marknad för limmet, säger Michael Pujari-Palmer som är postdoktor i universitetslektor Odd Höglunds forskargrupp på SLU.

Michael Pujari-Palmer kommer ursprungligen från USA och har disputerat i materialvetenskap på Uppsala universitet. Det var då han och hans forskarkolleger upptäckte att en blandning av kalciumfosfat och en aminosyra blir ett förträffligt benlim, som efterhand omvandlas till ben i kroppen.

De senaste två åren har Michael Pujari-Palmer raffinerat benlimmet för användning på djur genom att arbeta med hundkadaver. Resultaten är så lovande att forskargruppen ska försöka kommersialisera benlimmet. Samarbete med ett företag har redan inletts.

En potentiellt banbrytande egenskap för det nya benlimmet är, enligt Michael Pujari-Palmer, att det inom en timme efter applicering kan klara påfrestningar på runt 20 kilo per kvadratcentimeter. Dessutom uppges benlimmet vara ofarligt för patienter.

– Limmet är extremt effektivt när det används på en mindre hund. Det omvandlas i kroppen till ben och försvinner efter hand, säger Michael Pujari-Palmer.

Enligt honom finns det många material på marknaden som kallas ”benlim”, men som inte fått säkerhetsgodkännande från tillsynsmyndigheter eftersom de ofta är av typen superlim som inte kan tas bort av kroppen.

Andra kommersiella ”benlim” som kroppen kan ta bort under läkning är enligt honom för svaga – som grodlim, mussellim, fibrinlim och liknande.

Michael Pujari-Palmer ser därför en potential för det nya benlimmet när det gäller att motverka onödigt lidande och möjligen kan det också förenkla operationer.

Anledningen är att om ben bryts i flera delar kan kirurger ofta behöva borra hål och använda metallimplantat, osteosyntes, för att hålla bitarna på plats. Om kirurger i stället använder det nya benlimmet, appliceras det i ett tunt lager på benbitarna som förs samman. Sedan är det bara att vänta en liten stund för att lagningen ska klara en mindre belastning, och cirka ett dygn för att klara en mer normal belastning.

Skulle man kunna använda limmet även på hästar där krafterna på ben är mycket större?

– Det är något vi drömmer om att kunna göra, säger Michael Pujari-Palmer.

Nu behöver benlimmet göras ännu starkare, få det att härda snabbare eller långsammare beroende på behov samt göra det enkelt injicerbart.

– Även om vi nu nått alla mål med limmet så återstår finjusteringar, säger han.

Vad bör veterinärkåren känna till om det här?

– Att det är möjligt att det inom de närmaste åren, beroende på om vi hittar samarbetspartners, kan finnas ett lim av den här typen för behandling av små och medelstora djur på kliniker, säger Michael Pujari-Palmer.

För detta vill han och Odd Höglund gärna ha kontakt med svenska smådjurskirurger om det nya benlimmet.

Text: Håkan Frisell Bilden föreställer Michael Pujari-Palmer

Smådjurskirurger kan kontakta universitetslektor Odd Höglund och postdoktor Michael Pujari-Palmer här:

https://www.slu.se/cv/odd-hoglund/

https://www.slu.se/en/ew-cv/michael-pujari-palmer/