Måsar dog av fågelinfluensa i Kalmar

Måsar dog av fågelinfluensa i Kalmar

De döda skrattmåsar som påträffades i Kalmar nyligen har konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1, skriver SVA. Under april och maj har fågelinfluensa orsakat hög dödlighet hos skrattmåsar i Stockholms län, och nu har även skrattmåskolonier i Kalmar drabbats.

Det finns flera skrattmåskolonier kring Kalmar och uppåt 1000 fåglar har dött i en koloni nära Kalmar slott. Döda skrattmåsar har också noterats på andra platser i Kalmar kommun men då har det rört sig om ett färre antal.

– På kort tid har vi sett omfattande dödlighet hos skrattmås orsakad av fågelinfluensa i olika delar av landet. Anledningen är att det nu cirkulerar en fågelinfluensavariant som är särskilt väl anpassad till måsfåglar, i kombination med att skrattmåsarna häckar och lever tätt i kolonier. Det kan finnas en risk för spridning till omkringliggande områden och det är därför viktigt att också skydda fjäderfän från smitta, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Smittskyddsrekommendationer

  • Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör gå igenom sina smittskyddsrutiner för att förhindra introduktion av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck. Foder och vatten ska ges inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.
  • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

SVA ser gärna fortsatt rapportering av sjuka och döda fåglar till rapporteravilt.sva.se och statistiken som kommer in är ett bra mått på omfattningen och utbredning av fågelinfluensa om sjukdomen konstaterats i ett område. SVA är även intresserade av att få in rapporter om observerad sjuklighet eller dödlighet hos däggdjur, tex rävar och sälar.

Källa: SVA