Officiella veterinärer larmar om avmagrade djur på slakterier

Officiella veterinärer larmar om avmagrade djur på slakterier

Officiella veterinärer fortsätter att larma om avmagrade djur på slakterier – en viktig indikator på allvarliga djurskyddsproblem. Samtidigt pekar trenden åt rätt håll med färre antal ärenden.

–Det är verkligen ett allvarligt djurskyddsproblem som kan omfatta en hel besättning. Gravt avmagrade djur kan inte heller bli livsmedel, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt Anna Lindgren ser antalet ärenden med avmagrade djur på slakterier emellertid ut att minska något. Samtidigt understryker hon att varje ärende utgör ett mycket stort djurlidande.

Så här många informationer (anmälningar) om avmagrade djur har Livsmedelsverket skickat till länsstyrelsen, som har kontrollansvaret över djurhållare, de senaste åren::

2019 – 36 informationer som omfattade 213 djur

2020 – 47 informationer som omfattade 276 djur

2021 – 35 informationer som omfattade 251 djur

2022 – 31 informationer som omfattade 198 djur

Hittills 2023 – 8 informationer som omfattade 30 djur

Är det en nedåtgående trend?

–Det skulle man kunna tänka sig. Men det har även med slaktvolymerna att göra. De senaste två åren har det slaktats lite färre djur, säger Anna Lindgren.

Det handlar enligt Livsmedelsverket över lag om ärenden som omfattar nötkreatur och får – men även slaktsvin och suggor förekommer.

I ett sällsynt fall tidigare i år påträffade en officiell veterinär på slakteriet Kalvenäs kött i Berga en väldigt mager häst.

”Enligt leverantören berodde allt på tandproblem. Vid kropps- och organundersökningen sågs fettomvandling (kring bland annat hjärtat) och muskelförtvining och påbörjan att benmärgen hade omvandlats. Vilket antyder att detta har pågått en längre tid”, skriver den officiella veterinären till länsstyrelsen.

”Jag anser djurägaren har brist i sin djurhållning och denna häst skulle ha tagits bort tidigare innan avmagringen hade gått så långt.”

I ett annat fall påträffade en officiell veterinär fyra utmärglade och 28 avmagrade nötkreatur på slakteriet HKScan Sweden i Linköping. Djuren kom från en mjölkbonde i Skåne.

”Djuren var generellt kraftigt avmagrade. Under 4 och 5 maj kasserades totalt fyra djur på grund av utmärgling”, skriver den officiella veterinären till Länsstyrelsen Skåne.

Anna Lindgren ser allvarligt på det inträffade.

–Man får inte glömma att det är bara djur som ska bli livsmedel som ska komma till ett slakteri och dödas där. Avmagrade sjuka djur som inte får behandling ska avlivas och destrueras och inga djur ska hållas på ett sätt så att de hinner blir utmärglade, säger hon.

Enligt Anna Lindgren kan det finnas flera orsaker till att djurhållare låter sina djur bli avmagrade eller till och med bli utmärglade. När ekonomin blir ansträngd på grund av höga elpriser och räntor, kan det påverka djurhållningen – och då kanske inte bara tillgången på mat utan även kvaliteten på den.

Det kan vara dyrt för djurhållare att köpa färdigblandat foder med mineraltillsatser och de kan lockas av att försöka ordna det själva. Det kan leda till att de missar tillsatser som ger ett fullvärdigt foder.

–Bland annat har vi sett det där på gris. Det som brukar hända när man böjar laborera är att man missar att mineralbalansera, vilket kan leda till benskörhet. Det är inte något man gör med uppsåt men det kan bli katastrof för djuren. Benskörhet kan bli så uttalad att de riskerar att bryta revben och till och med stora rörben, säger Anna Lindgren.

Enligt henne finns det en utbredd missuppfattning om att det är normalt att mjölkkor blir magra när de är uttjänta.

–Det hör jag ganska ofta från olika håll, men det är en ursäkt som inte håller. Djurägaren är skyldig att se till att även mjölkkor kan hålla hullet, säger hon.

–Det finns dessutom exempel på mjölkkor som har tjänstgjort länge och som är i ett fantastiskt fint skick. Att det inte skulle gå att sköta mjölkkor utan att de magrar av och blir undernärda är inte korrekt.

Text: Håkan Frisell Bilden visar en väldigt mager häst som felaktigt kom in till ett slakteri. Foto: Livsmedelsverket.