Produktionen i ekologisk djurhållning minskar

Produktionen i ekologisk djurhållning minskar

Produktionen från den svenska ekologiska djurhållningen minskade överlag mellan 2021 och 2022, men minskningarna var i de flesta fall små. Störst var minskningen av slaktade ekologiska får och lamm, som gick ner med 7 procent mellan 2021 och 2022 och som har minskat med 28 procent sedan toppåret 2018.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 procent mellan 2021 och 2022. Det var tredje året i rad som slakten gick ned och sedan toppåret 2019 har den minskat med 9 procent. Slakten av ekologiska nötkreatur stod för 15 procent av den totala svenska slakten av nötkreatur 2022.

Slakten av ekologiskt hållna får och lamm var 7 procent lägre 2022 än året innan och har minskat med 28 procent sedan toppåret 2018. Slakten av ekologiska får och lamm utgjorde drygt 18 procent av den totala svenska slakten av får och lamm under 2022.

För grisar och slaktkycklingar är slakten av ekologiskt hållna djur liten i förhållande till den totala slakten. Bara 3 respektive 1 procent av gris- och kycklingslakten var ekologisk 2022. Slakten av ekologiska grisar gick ner med 4 procent mellan 2021 och 2022, medan slakten av ekologiska kycklingar gick ner 3 procent under samma period.

Invägningen av ekologisk mjölk minskade med 5 procent mellan 2021 och 2022. För den ekologiska mjölken tar vi fram månatlig statistik och har därför redan nu uppgifter för perioden januari till april 2023. Under denna period var invägningen hela 16 procent lägre än under samma period 2022. Det ser med andra ord ut som att invägningen av ekologisk mjölk kommer att fortsätta minska även mellan 2022 och 2023 och dessutom i högre takt än tidigare.

Invägningen av ekologiska ägg minskade med 2 procent mellan 2021 och 2022. Samtidigt ökade invägningen av konventionellt producerade ägg vilket fick till följd att andelen ekologiskt i den svenska äggproduktionen föll från 17 till 13 procent.

Källa: Jordbruksverket