SVA: Låg antibiotikaresistens hos djur i Sverige

SVA: Låg antibiotikaresistens hos djur i Sverige

Försäljningen av antibiotika för användning till djur i Sverige är stabilt låg. Under 2022 har resistensen bland bakterier från djur generellt också varit låg. Det framgår av rapporten Swedres-Svarm 2022, som publiceras av SVA och Folkhälsomyndigheten.

– Det är ett kvitto på att vi har en klok antibiotikaanvändning i Sverige. Det beror på att vi under många år jobbat förebyggande. Dessutom har vi lärt oss att vissa infektioner går att behandla på andra sätt. Men det finns utmaningar och vi kan aldrig slå oss till ro utan måste fortsätta det dagliga arbetet för att djuren ska vara så friska som möjligt för att på så sätt motverka förekomsten av resistenta bakterier, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA.

Förekomsten av resistens bland bakterier från djur har generellt sett varit stabilt låg under många år. För vissa substanser och bakterier har förekomsten till och med minskat. Ett sådant exempel är ESBL-bildande Escherichia coli hos slaktkyckling. ESBL-bildande E. coli är ovanliga hos både lantbrukets djur och sällskapsdjur samt på kött. MRSA är ovanliga hos både lantbrukets djur och sällskapsdjur. Bakterier som bildar ESBL-CARBA har inte bekräftats hos tamdjur i Sverige.

Nytt för i år är att SVA har tagit fram kompletterande information för en del av statistiken i rapporten i form av öppna data.

– Med det här tillägget blir data från vår övervakning mer tillgänglig även för andra som vill använda den, till exempel forskare eller representanter för näringen. Det känns bra, för det är många som är intresserade av dessa frågor. Vi har en tid pratat om att vi skulle vilja göra denna förändring men den utlösande faktorn var faktiskt att vissa tabeller med historiska data började bli så långa att det var svårt att få plats med dem i rapporten, säger Oskar Nilsson.

Vanliga anledningar till att antibiotika används till livsmedelsproducerande djur är smittsamma diarréer och lunginflammationer hos unga djur samt juverinflammationer hos vuxna mjölkkor. Hos hund är hud- och urinvägsinfektioner vanliga orsaker till antibiotikabehandling.

Sedan 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm. Länk till rapporten här.

Källa SVA Foto Erik Eklund