SVA tar reda på om kryptosporidier orsakar diarrré hos rådjur

SVA tar reda på om kryptosporidier orsakar diarrré hos rådjur

Kronisk diarré hos rådjur har observerats i stora delar av landet. Under 2023 startar SVA ett projekt för att ta reda på om kryptosporidier kan vara en av orsakerna.

Med jämna mellanrum får SVA in rapporter om rådjur med lös avföring. Kronisk diarré hos rådjur har observerats i stora delar av landet och vissa individer dör till sist av utmärgling och uttorkning. Bakgrunden till den kroniska diarrén är okänd. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka om kryptosporidier kan vara en av orsakerna till att rådjur får tarminflammation och diarré.

– Rådjursdiarré är ett återkommande problem som leder till mycket lidande hos djuren. Vad som orsakar diarrén har aldrig uppklarats och nu vi vill undersöka om den encelliga parasiten kryptosporidier kan vara en del av förklaringen, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär vid SVA.

I studien kommer avföring från rådjur med diarré samlas in och analyseras för kryptosporidier. För detta ber SVA allmänheten om hjälp. Fynden kan samlas in och registreras i webbformuläret rapporteravilt.sva.se. Därefter skickar SVA ut transportmaterial, så att allmänheten kan skicka in avföringen kostnadsfritt till SVA för analys.

Kryptosporidier (Cryptosporidium spp.) är encelliga parasiter som infekterar tarmslemhinnan och kan orsaka diarré. Så kallad kryptosporidios kan ge sjukdom hos flera olika djurslag, även människa, men förekomsten hos svenska rådjur är okänd. Parasiten ger olika grad av sjukdom hos olika individer beroende på övrig hälsostatus och de flesta drabbade tillfrisknar inom ett par veckor. Ibland ses återkommande utbrott av kryptosporidios hos människor, men det är inte alltid källan till smittan kan hittas.

Rådjur vistas ofta i grönsaksodlingar och därför är det av intresse att utreda om rådjuren kan bära på parasiten och på så sett vara en möjlig smittkälla.

Källa: SVA