”Fler veterinärer bör använda plussuturer”

”Fler veterinärer bör använda plussuturer”

Plussuturer når allt större framgångar inom humansjukvården – universitetslektorn och forskaren Odd Höglund på SLU hoppas nu på att även fler veterinärer ska se fördelarna.

– Vi får mer och mer evidens från humansidan att den här tekniken sänker risken för sårinfektion. Det är jätteviktigt att få ut den informationen till veterinärer, säger han.

Plussutur är en kirurgisk sutur som är behandlad med ett antimikrobiellt medel, triklosan. Många veterinärer som inte känner till detta, enligt Odd Höglund.

År 2020 publicerade Axel Brånstrand, som då gjorde ett examensarbete hos Odd Höglund och forskaren Karolina Enlund på SLU. Arbetet omfattade enkätsvar från landets veterinärer om plussuturer.Resultaten visade bland annat att 65 procent av de i undersökningen 123 deltagande veterinärerna aldrig använde plussutur vid kirurgi på hund och katt. 62 procent uppgav att de inte ansåg sig vara pålästa inom området plussuturer.

Distriktsveterinärerna har till och med en riktlinje där användningen avråds.

– Den riktlinjen är baserad på ren okunskap, säger Odd Höglund.

Enligt Anna Norlin som är överveterinär på Distriktsveterinärerna i Mora ska emellertid riktlinjen revideras efter sommaren.

”Distriktsveterinärerna har bland sina behandlingsriktlinjer för smådjur en riktlinje som heter ”val av suturmaterial smådjur”. I denna avråder vi från användning av Vicryl Plus, eftersom den innehåller triklosan, ett ämne som förvisso är antibakteriellt, men som kan klassas som miljögift”, skriver hon i ett mejl till VeterinärMagazinet.

”Frågan har dock lyfts för diskussion vid flera tillfällen, eftersom det faktum att triklosan också är antibakteriellt gör att användandet kan minska risken för infektioner. Det minskar i så fall risken för onödig antibiotikaanvändning, vilket också är mycket viktigt ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Riktlinjen om att avstå Plussutur har funnits sedan 2018, men har inte reviderats sedan dess.”

Enligt Odd Höglund är en möjlig orsak att många veterinärer inte tar steget till att använda plussuturer, förutom att de inte känner till tekniken, att de vanligtvis relativt små studier som hittills gjorts inte tydligt visar på någon nytta.

– I de få studier som finns på veterinärsidan har man inte visat någon fördel och då blir många naturligtvis lite tveksamma. En möjlig anledning till resultaten i de studierna är frikostig användning av profylaktisk antibiotika, då blir det svårare att utvärdera effekten av antiseptisk sutur. Studierna är även typiskt alltför små. Man måste ha ganska stora studier för att kunna visa på fördelarna. Det märks på humansidan, säger han.

Odd Höglund ser ingen större miljöbelastning med att använda den föreningen i suturer – något som annars är en oro när det gäller klorerade föreningar.

– Det är snarare tvärtom. Vi kommer att använda mindre antibiotika när vi använder det här på ett strategiskt och fiffigt sätt, säger han.

Framför allt är potentialen stor när man använder plussuturer i situationer där det finns högre risk för sårinfektion som vid långa operationer, smutsiga sår och vid inläggning av implantat.

– Som veterinär ska man åtminstone reflektera över möjligheten att använda tekniken, säger Odd Höglund.

I Finland finns en bred användning av plussuturer på humansidan och där har man visat på stora fördelar.

– En studie på barn från Finland visar att man sänkte risken för sårinfektion med 50 procent.

Odd Höglund hoppas alltså nu att veterinärer i Sverige också ska anamma bland annat dessa forskningsresultat.

– Det blir oetiskt för veterinärer att sitta och vänta på att någon gör större studier på djur. Allt talar för att vi på veterinärsidan får en massa sårinfektioner helt i onödan som vi hade kunnat undvika om vi använder plussuturer systematiskt, säger han.

Text: Håkan Frisell

Bilden föreställer universitetslektorn och forskaren Odd Höglund SLU. Foto: Viktor Wrange.

Fakta:

Plussuturer, som tillverkas av företaget Ethicon, har tillsats av en antimikrobiell substans, triklosan. Tekniken hindrar bakterier att fästa sig på det främmande materialet som finns i såret, alltså suturen. Den kemiska föreningen användes förr ofta, bland annat i diskmedel och disktrasor, men har fasats ut.

Enligt uppgift är ytterligare tillverkare av kirurgisk sutur på väg att ta fram motsvarande produkter och använda andra aktiva substanser.

Här kan veterinärer nå Odd Höglund för att diskutera plussuturer, eller för att få ytterligare information:

Odd.Hoglund@slu.se

Det aktuella examensarbetet om plussuturer och enkätsvar från veterinärer hittar du här

https://stud.epsilon.slu.se/15878/1/branstrand_a_200309.pdf

Så fungerar plussuturer:

McCagherty J, Yool DA, Paterson GK, Mitchell SR, Woods S, Marques AI et al. Investigation of the in vitro antimicrobial activity of triclosan-coated suture material on bacteria commonly isolated from wounds in dogs. American Journal of Veterinary Research. 2020;81:84-90.

Plus Sutures for preventing surgical site infection. Medical technologies guidance. Published: 28 June 2021. www.nice.org.uk/guidance/mtg59