Första potentiella läkemedlet mot artros hos häst

Nu presenteras en läkemedelskombination som verkar bromsa sjukdomsutvecklingen vid artros, skriver SLU i ett pressmeddelande. I en klinisk studie blev behandlade hästar helt av med sin hälta och nedbrytningen av leden avstannade. Det finns också potential att läkemedlet kan utvecklas till människor.

Artros är den vanligaste orsaken till hälta och smärta hos hästar. Tävlingshästar blir ofta halta redan tidigt under sin karriär, och varje år är det ett stort antal hästar som pensioneras på grund av sjukdomen. Den nya potentiella behandlingen är ett resultat av ett långvarigt samarbete och en rad grundvetenskapliga publiceringar från forskarna vid SLU)och Göteborgs universitet. I cellstudier har forskarna kunnat visa att en läkemedelskombination bestående av glukos, ett läkemedel för lokalbedövning samt ett antiinflammatoriskt läkemedel (sildenafil) i extremt låga koncentrationer, kan återställa broskcellerna.

– Vi har kunnat visa att inflammationen minskar, och att de återställda broskcellerna börjar producera mer så kallade matrixmolekyler, som är viktiga byggstenar i broskvävnaden. Detta skulle kunna tyda på att läkemedelskombinationen faktiskt har en potential att bota artros, säger Elisabeth Hansson, professor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som är en av forskningsledarna i samarbetet.

Forskarna har också lyckats ta fram en analys av ledvätska som kan diagnostisera artros hos häst betydligt tidigare än i dag, vilket varit en förutsättning för att kunna göra en klinisk prövning av läkemedlet. I den aktuella studien, publicerad i tidskriften Osteoarthritis and Cartilage Open, används denna analysmetod både för att diagnostisera sjukdomen och mäta effekten av den nya läkemedelsbehandlingen på hästarna.

Det rör sig om två biomarkörer som är förhöjda i både ledvätska och blod hos hästar med artros. Dessa biomarkörer har varit avgörande i arbetet med den nya läkemedelsbehandling som nu presenteras.

– Med dessa biomarkörer kan vi diagnostisera sjukdomen tidigt samt mäta effekten av läkemedlet samt även detektera om läkemedlet ger biverkningar. Läkemedlet gav i denna studie inga biverkningar, säger Eva Skiöldebrand professor vid SLU.

I denna studie testades den nya läkemedelskombinationen i en randomiserad dubbelblindad kontrollerad klinisk studie. Studien genomfördes på Hallands Djursjukhus (Kungsbacka Hästklinik) där klinikchef Kristin Abrahamsson-Aurell var ansvarig för studien och veterinär Cecilia Grahn var den behandlande veterinären. Tjugo halta travare med lindriga röntgenförändringar inkluderades i studien. Hästarna randomiserades till läkemedelskombinationen eller till den behandling som vanligtvis ges vid artros. Hästarna följdes upp under 60 dagar.

– Hästarna som behandlades med den nya läkemedelskombinationen blev ohalta och som en effekt av behandlingen sjönk biomarkörerna i ledvätskan mer än hos hästarna som fick kontrollsubstansen. Flera av de hästar som behandlades förblev dessutom ohalta under lång tid efter behandling, vilket ger stora förhoppningar för läkemedlet i framtiden. Detta kommer att påverka välfärden för hästar mycket positivt, säger Eva Skiöldebrand.

I Sverige är artros den vanligaste ledsjukdomen även för människor, särskilt bland äldre. Ungefär en av fyra personer över 45 års ålder har artros. I dag finns inget botemedel och de läkemedel som finns tillgängliga kan bara minska smärtan och begränsa inflammationen i leden.

– Hästar och människor är genetiskt väldigt lika. Hästar utvecklar sjukdomen artros spontant vilket gör hästen till en utmärkt försöksmodell för att studera artros hos människa. Dessutom är de framforskade biomarkörerna identiska i häst och människa, vilket gör att vi kan använda de här nya analysmetoderna även för människor, säger Eva Skiöldebrand.

Forskarteamet har patent på den nya läkemedelskombinationen och har som mål att sälja detta som ett licensläkemedel för hästar med artros, med start i Sverige. De kommer nu också att söka tillstånd att genomföra en klinisk prövning av läkemedlet på människa.

Källa: SLU