Mjölkprov kan upptäcka fördröjd ägglossning hos kor

Mjölkprov kan upptäcka fördröjd ägglossning hos kor

En studie vid SLU visar att halten fettsyror i mjölken kan användas för att förutspå om en ko kommer att drabbas av fördröjd ägglossning. Fettsyrorna kan analyseras i den vanliga provmjölkningen.

Fördröjd ägglossning är en allvarlig funktionsstörning i äggstockarna och en viktig orsak till nedsatt fruktsamhet hos mjölkkor. Näringsförsörjningen efter kalvning påverkar kons hälsa och fruktsamhet och är särskilt kritisk för högmjölkare. Det är viktigt att tidigt efter kalvning kunna identifiera vilka kor som behöver en extra insats för att tillgodose sina energibehov, innan de drabbas av obalans i ämnesomsättningen.

Tidig ägglossning efter kalvning bidrar till effektivitet och hållbarhet i mjölkproduktionen. Fördröjd ägglossning är förknippad med långa kalvningsintervall och sämre djurvälfärd i besättningen.

I SLU:s studie ingick 85 mjölkkor vid Lövsta forskningscentrum. Mjölkprover togs varannan vecka efter kalvning för analys av mjölkens innehåll av fettsyror. Den fettsyra som bäst, och redan andra veckan efter kalvning, speglade kons förmåga till ägglossning var oljesyra, följd av stearinsyra. Båda dessa långa fettsyror kommer i stor utsträckning från kroppsfett som kon nyttjar vid negativ energibalans. Det är därför inte förvånande att dessa fettsyror också speglar kons förmåga till ägglossning. Däremot var kortare fettsyror, som inte kommer från kroppens fettreserver, inte relaterade till energibalans och fruktsamhet.

Källa: SLU

Länk till publikationen här