Första tigermyggorna påträffade i Sverige

Första tigermyggorna påträffade i Sverige

Den asiatiska tigermyggan, Aedes albopictus, har för första gången med säkerhet påträffats i Sverige, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Det var ägg i två plantor som hemresande från Spanien tagit med sig. När plantan sattes i vatten i Sverige kläcktes äggen och efter några veckor simmade larver omkring i vattnet. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kontaktades och myggexpert Anders Lindström samlade in larverna och pupporna för artbestämning. Efter undersökning kunde Anders Lindström bekräfta att det är just tigermygga. Under fredagen kunde han följa hur den första puppan blev till en fullbildad mygga.

– Tigermyggan har tidigare synts en bit upp i Tyskland. Lite oväntat med de här som kommit hit som bagage på ett flygplan, annars sprider de sig ofta med lastbilar, husbilar och liknande. Min bedömning är att alla individer samlades in och att det därför inte finns någon risk för ytterligare spridning, den här gången. Men det är nog bara en tidsfråga innan den etablerar sig i Sverige, säger Anders Lindström, myggexpert på SVA.

För att undersöka om det finns en systematisk transport av myggor norrut med lastbilstransporter har SVA under sommaren drivit ett projekt med myggfällor framför allt i Skåne. Fällorna har satts ut i samarbete med kommunerna i Malmö, Trelleborg och Helsingborg och placerats på platser där utländska lastbilar samlas. Där är risken högre för att invasiva myggor som följt med från Europa ska påträffas. Resultaten från det projektet är inte klart ännu.

– Tigermyggan är känd för att kunna sprida virus som till exempel dengue, chikungunya och zika. Det brukar dock krävas ganska täta populationer för att man ska se någon smittspridning. Myggorna är inte infekterade med virus automatiskt utan de måste bita någon som är infekterad med virus först. Om det inte är så olyckligt att den har virus med sig när den kommer kan den alltså bara sprida virus som finns i området den lever i, lugnar Anders Lindström.

Tigermyggan hittades i Europa första gången 1979. Den räknas som den mest invasiva myggarten av alla och har spridit sig till tempererade och tropiska områden runt hela jorden bland annat med handel av begagnade bildäck. Sedan den först dök upp i Europa har den spridit sig runt Medelhavet och sedan norrut. Idag finns den så långt norrut som i Nederländerna och Belgien och halvvägs upp genom Tyskland. När den väl etablerat sig på en kontinent så sprider den sig ofta med till exempel lastbilstransporter och husbilar och liknande.

Källa: SVA Foto: Anders Lindström