Anläggning för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver upprättad

Anläggning för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver upprättad

För att bekämpa den afrikanska svinpesten har Jordbruksverket upprättat en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Centralen är bemannad med utbildad personal. Av smittskyddsskäl kommer enbart behöriga att få tillträde till anläggningen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Från och med den 12 september finns en central på plats för provtagning förbränning av de vildsvinskadaver som påträffas i den beslutade restriktionszonen.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral.

Kadavren transporteras in till provtagningstältet ett i taget. Veterinär genomför provtagning av kropparna. Proven transporteras en gång per dag till SVA för analys. Efter provtagning är kadavret färdigt för destruktion genom förbränning. För att använda förbränningsugnen effektivt lagras kadavren i kylrum på centralen tills tillräckligt många kan brännas.

Centralen är uppbyggd för att säkra att smittämnen inte sprids vidare. Området är indelat i rena orena och rena zoner. Alla som deltar i arbetet – från sökandet i skog, via transport av kadaver till hantering på centralen, provtagning och förbränning utbildas i hur de ska följa smittskyddsrutiner. Alla transporter, utrustning med mera saneras när de lämnar smittad zon.

Källa och foto: Jordbruksverket