Luftvägssjukdomar kan kopplas till trubbnosighet

Luftvägssjukdomar kan kopplas till trubbnosighet

Trubbnosiga hundraser löper högre risk att drabbas av sjukdom i övre luftvägarna än icke trubbnosiga raser. Det visar en studie från SLU.

Övre luftvägssjukdomar är vanligt förekommande hos hund. I en studie från SLU har forskare undersökt vilka raser som löper hög risk att drabbas av denna typ av sjukdomar, och om det finns någon koppling mellan trubbnosighet och sjukdomar i övre luftvägarna.

Studien genomfördes med hjälp av Agria Djurförsäkrings databas och inkluderade 450 000 hundar som var försäkrade under åren 2011–2016. Tretton raser hade en ökad risk att drabbas av övre luftvägssjukdomar; engelsk bulldogg, japansk chin, pomeranian, norwichterrier, mops, irländsk varghund, bostonterrier, fransk bulldogg, chihuahua, yorkshireterrier, cavalier king charles spaniel, boxer, och mellanpudel. Av dessa tretton raser var åtta av trubbnosig typ, vilket ledde till slutsatsen att trubbnosiga hundraser var överrepresenterade och löpte en högre risk att drabbas av sjukdom i övre luftvägarna än icke trubbnosiga raser. Vidare påvisades att hundar av rasen fransk bulldogg med övre luftvägsdiagnos hade en avsevärt kortare genomsnittlig livslängd (3,6 år) än övriga hundar med övre luftvägssjukdomar.

Studien finansierades av Ingeborg Ögrens fond vid SLU.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto Maria Dimopoulou