Rad av åtgärder för att begränsa afrikansk svinpest-smitta

Rad av åtgärder för att begränsa afrikansk svinpest-smitta

Arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa afrikansk svinpest fortsätter, uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Jordbruksverket fastställer en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen.

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige. Jordbruksverket har beslutat att upprätta en operativ ledningscentral i området.

– Vi jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

För att inte fler vildsvin i området ska drabbas och för att minska risker för smittsprid­ning ut ur zonen är bland annat nedanstående aktiviteter förbjudna inom den smittade zonen.

  • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
  • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
  • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Ansvariga myndigheter, jägarorganisationerna med flera arbetar nu intensivt med att samla mer information. Detta görs bland annat genom att söka efter döda vildsvin i kombination med kunskap om vildsvinens hemområden. Smittan kan smittan spridas via griskött eller genom att virus förs över med på skor, redskap, fordon.

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.sva.se.

Mer information om restriktioner finns på jordbruksverket.se

Källa: Jordbruksverket