Djurens Rätt: Stora brister hos Kronfågel

Djurens Rätt: Stora brister hos Kronfågel

Kronfågels slakteri uppvisade brister på 85 procent av djurskyddskontrollerna 2022, vilket är en ökning från året innan. Det visar organisationens Djurens Rätt kartläggning av upptäckta djurskyddsbrister hos de fyra största kycklingslakterierna i Sverige.

Genom kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna har Djurens Rätt för andra året i rad kartlagt djurskyddsbrister på Sveriges fyra största kycklingslakterier. Landets största kycklingslakteri ligger i Katrineholm, och ägs av Kronfågel AB. Av 26 kontroller som utförts på slakteriet under 2022, har 85 procent av dem visat på djurskyddsbrister. Slakteriets främsta brister har varit huvudklämningar och dödlighet under transport.

Kronfågel behåller därmed en förstaplacering för det svenska kycklingslakteri som har högst andel djurskyddsbrister, som i år ökat från 74 procent till 85 procent. Årets kartläggning visar även att minst 35 000 av Kronfågels kycklingar har varit involverade i hantering som inneburit att de utsatts för onödigt lidande. Djurens Rätts kycklingexpert ser allvarligt på problemen som återkommer hos Kronfågel.

– Jag är så ledsen över att få se samma brister i djurskyddet år efter år. Politikerna måste nu agera kraftfullt och säkerställa att stora företag som Kronfågel följer djurskyddslagen. Myndigheterna måste få bättre verktyg och incitament att stoppa det här lidandet som drabbar miljontals djur, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog för Djurens Rätt.

Urval av Kronfågels överträdelser mot djurskyddslagstiftningen under 2022:

  • Sex kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen. En upptäcktes medan den fortfarande levde, men var så skadad att den direkt behövde avlivas.
  • Vid sju tillfällen har det varit onormalt hög dödlighet i transporten fram till slakteriet. Tusentals kycklingar dog i förtid av bland annat värmestress eller syrebrist. Samtidigt som överlevande kycklingar var blöta och frusna.
  • Vid ett tillfälle har en kyckling hittats med uppfläkt hud in till muskulaturen.
  • Vid två tillfällen har nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna.

Förutom det som medierna har rapporterat om gällande omfattande problem på en kycklinganläggning hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring.

Källa: Djurens Rätt Bilden är en genrebild.