Jordbruksverket inför kontroller i den smittade zonen

Jordbruksverket inför kontroller i den smittade zonen

Jordbruksverket genomför nu kontroller i den zon som smittats med afrikansk svinpest. Det som kontrolleras är att restriktionerna efterlevs och att villkoren i beviljade undantag följs. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontrollerna sker regelbundet, i hela den smittade zonen, och kommer att pågå så länge Jordbruksverkets restriktionsbeslut gäller. Enligt myndigheten är de flesta som bor i området följsamma mot restriktionerna, men det förekommer att obehöriga rör sig i skog och mark.

– Vi prioriterar därför att rikta kontrollerna mot områden där risken är större för att obehöriga rör sig. Bekämpningen av afrikansk svinpest ställer höga krav på uthållighet över tid för alla inblandade, och det gäller även efterlevnaden av restriktionerna, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Personer som upptäcks inne i restriktionszonen utan att ha rätt att vistas där riskerar böter. Den som har beviljats undantag för att exempelvis utföra arbete, men som inte följer villkoren i sitt beslut, riskerar även att Jordbruksverket drar in undantaget.

– Vi hoppas självklart att det inte blir aktuellt med böter eller indragna undantag. Men jag vill starkt betona hur viktigt det är att restriktionsbesluten följs. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra att smittan sprids till andra områden med fler restriktioner som följd, säger Madeleine Haal Gertzell.

Källa: Jordbruksverket