Koreansk hundstudie kan förklara långtidscovid

Koreansk hundstudie kan förklara långtidscovid

En sydkoreansk studie visar att delta-varianten av covid-19 kan orsaka cellskador i hjärnan och lungorna hos hundar, trots att djuren inte visar kliniska neurologiska eller respiratoriska symtom. Det skriver den franska sajten Vétitude.fr.

I motsats till tidigare studier visar resultatet också att coronaviruset överförs mellan hundar eller till människor genom direkt kontakt och att det då kan ge patologiska förändringar i hjärnan och de övre luftvägarna.

Studien visade också att covid-19-viruset passerar blod-hjärnbarriären och kan tränga in i hjärnan. Det förklarar de skador på hjärnans kärlsystem, mer synliga i den vita hjärnsubstansen, som observerats hos infekterade hundar – detta oavsett om hundarna infekterats experimentellt genom intranasal väg eller genom direkt viral överföring.

Analyser av nasofaryngeala och orofaryngeala prover avslöjade en inflammatorisk reaktion av varierande grad. Immunofluorescensprov bekräftade att det fanns virala partiklar i hundarnas hjärna.

Sars-CoV-2 påvisades i lungorna och hjärnan hos både infekterade och direkt kontaktade hundar. Trots det uppvisade ingen av hundarna symtom på Covid-19 eller uppenbara neurologiska problem. Det innebär att även asymtomatiska djur kan utveckla både neurodegenerativa tillstånd i hjärnan och lungskador. Skadorna är långvariga, vilket tyder på att tillstånden kan utvecklas till ett långvarigt syndrom, liknande långtidseffekterna av covid hos människa.

Det kan tolkas som att Sars-CoV-2 kan orsaka patologiska reaktioner i hjärnan hos flera värdar, inklusive människa, men de underliggande mekanismerna är ännu okända. Jämfört med andra djurmodeller står hundar genetiskt närmare människan och deras hjärnstruktur liknar den mänskliga. Därmed kan ägare av sällskapsdjur potentiellt vara utsatta för risken att smittas av viruset genom direkt kontakt med sina djur och senare utveckla neurologiska problem, även utan att visa symtom.

Källa: Vétitude.fr