Nytt instrument för att diagnostisera pankreatit

Nytt instrument för att diagnostisera pankreatit

Det finns en ny metod för att mäta cPL hos hund där man misstänker pankreatit. Metoden ger ofta värdefull information, men behöver kompletteras med undersökningar som ultraljud av bukspottkörteln, skriver SLU.

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) är en allvarlig sjukdom hos hund som kan vara svår att upptäcka eftersom den kliniska bilden varierar, och för att andra sjukdomar kan ge liknande symtom. Forskare vid SLU har nu utvärderat ett nytt instrument, med förhoppningen att kunna underlätta diagnostik av sjukdomen.

Vid misstanke om pankreatit hos hund är det rekommenderat att genom blodprov mäta koncentrationen av proteinet pankreasspecifikt lipas (cPL), då koncentrationen av cPL stiger vid pankreatit. Tidigare har veterinärkliniker oftast använt ett snabbtest som inte ger exakta koncentrationer eller skickat provet utomlands för analys, men nu finns ett nytt instrument för att mäta cPL tillgängligt. Det är viktigt att det utförs oberoende undersökningar av tillförlitligheten hos ett nytt instrument innan patientprover börjar analyseras. Specialistlaboratoriet för veterinärmedicinsk klinisk kemi vid SLU Universitetsdjursjukhuset har nu utvärderat den nya analysmetoden, som har fördelen att den kan användas även på mindre kliniker.

Studien visar att metoden ofta ger värdefull information om huruvida en hund har pankreatit men att kompletterande undersökningar, t ex ultraljud av bukspottkörteln, också krävs för korrekt diagnos.

Länk till publikationen här

Källa: SLU