Svinpesten: ”Målet är att utrota smittan”

Svinpesten: ”Målet är att utrota smittan”

En månad efter det första fallet av afrikansk svinpest bekräftades krävs fortsatt omfattande insatser – och förståelse för att arbetet kommer att pågå länge. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Vi har nu en allt tydligare bild av smittans utbredning. Samtliga smittade vildsvin är påträffade inom ett mycket begränsat område, vilket ger goda förutsättningar för ett framgångsrik bekämpningsarbete. Samtidigt är vi förberedda på ovälkomna överraskningar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Tack vare identifieringen av smittans utbredning har man nu kunnat inleda arbetet med att stängsla in området. Syftet är att minska risken för att smittade djur tar sig ut, och hindra att friska vildsvin tar sig in.

Att myndigheter tillsammans med bland annat de berörda kommunerna, frivilligorganisationer och näringar måste bekämpa afrikansk svinpest har flera förklaringar.

– Det är helt avgörande att få bukt med utbrottet. En spridning av afrikansk svinpest riskerar annars att få mycket omfattande konsekvenser, bland annat för vår livsmedelsförsörjning, för svensk grisnäring, för handel med andra länder, för företag, föreningar och boende i områden som drabbas av restriktionerna. Dessutom ställer EU krav på att smittan ska bekämpas, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Målet är att utrota smittan, och att Sverige formellt blir friförklarat från afrikansk svinpest. Det kräver arbete under en lång tid.

– Nu har vi klarat ett hundrameterslopp. Men det är bara de första hundra meterna på ett maraton som vi måste klara tillsammans – allmänhet, näringar, frivilligorganisationer, föreningar, företag och inte minst, mellan oss myndigheter, säger Karl Ståhl.

Källa: Jordbruksverket. Bilden är från förbränningsanläggningen i Fagersta. Foto: Jordbruksverket.