Ett tagelstrå räcker för att studera hårsäcken hos häst

Ett tagelstrå räcker för att studera hårsäcken hos häst

När man tar prov på hårsäckarna från hästar för forskningsändamål, anser forskare vid SLU att det räcker att dra ut ett tagel från manen. Den mer invasiva metoden att ta hudpiopsi rekommenderas inte.

Hud och hår har många viktiga funktioner hos både djur och människa, till exempel som skydd mot UV-strålar och som del i temperaturregleringen. Många sjukdomar drabbar huden och flera av dessa påverkar även hårsäckarna. Bland annat startar vissa typer av hudcancer i hårsäckarnas pigmentproducerande stamceller (melanocyter). Därför studerar SLU:s forskare genetiska mekanismer i hårsäckens celler, med häst som modell för däggdjuren. För detta behövs bra provtagningsmetoder.

Forskargruppen har jämfört två olika provtagningsmetoder som kan användas för att studera hårsäckarna hos hästar. Den låggradigt invasiva provtagningsmetoden, att dra ut hårstrån med hårrötterna, jämfördes med den mer invasiva metoden att ta hudbiopsier på samma plats. Studien visade att man stabilt kunde använda hårplockningsmetoden för att studera genuttryck i hårsäcken.

Forskarna gick vidare och undersökte genuttrycksdata från proven, alltså vilka gener i proven som var aktiva. Genom att jämföra med kända data från musens hårfolliklar kunde forskarna härleda vilka specifika cellpopulationer som följde med när man drog ut ett tagel från hästens man.

Resultatet innebär att den mindre invasiva metoden kan rekommenderas för vissa forskningsfrågeställningar rörande hudens hälsa hos hästar och andra arter, inklusive människan.

Länk till publikationen här

Källa: SLU