Säsongens första utbrott av fågelinfluensa på tamfågel konstaterat i Skåne

Säsongens första utbrott av fågelinfluensa på tamfågel konstaterat i Skåne

Fågelinfluensa konstateras på en avelsanläggning med höns i Skåne. Det visar provresultat från SVA, enligt ett pressmeddelande.

Utbrottet av fågelinfluensa, som är det första på tamfågel den här säsongen, har skett på en anläggning med cirka 48 000 djur i Sjöbo kommun. Jordbruksverket har beslutat att samtliga djur på anläggningen ska avlivas, byggnaderna ska saneras och smittspårning pågår.

– Att avliva samtliga djur på den drabbade anläggningen är rutin vid ett utbrott av fågelinfluensa. Det görs i syfte att minimera risken för att smittan ska sprida sig till andra besättningar, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

För att inte få in fågelinfluensa i en besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar.

– I dagsläget vet vi inte hur fågelinfluensa introducerats till den drabbade besättningen, men det är rimligt att anta att smittan kommer från vilda fåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

För att kunna följa förekomsten och bedöma risken för fågelinfluensa i olika delar av landet uppmanas allmänheten att rapportera fynd av sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se.

Källa: SVA