Selektiv avmaskning minskar resistens hos hästparasiter

Selektiv avmaskning minskar resistens hos hästparasiter

En studie talar för att en selektiv avmaskningsstrategi kan minska risken för utveckling av läkemedelsresistens hos hästar. Det skriver SLU.

Resistens mot avmaskningsmedel hos hästar är ett växande globalt problem som uppstått till följd av årtionden av regelbunden avmaskning. Då inga nya avmaskningsmedel förväntas komma ut på marknaden inom snar framtid, är det av yttersta vikt att effekten av dagens tillgängliga avmaskningsmedel bevaras i så lång utsträckning som möjligt.

Forskare har nu visat att Sverige, som i hög grad använder sig av så kallad selektiv avmaskning, har lyckats bibehålla en god effekt av avmaskningsmedlet ivermektin, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv.

I syfte att minska användningen är alla avmaskningsmedel till häst receptbelagda i Sverige. Så kallad selektiv avmaskning förespråkas, där vuxna hästar endast avmaskas om de utsöndrar mer än en specifik mängd ägg från hästens lilla blodmask eller om de är infekterade med mer sjukdomsframkallande parasiter, till exempel stor blodmask eller bandmask.

Sexton svenska gårdar som använde sig av selektiv avmaskning inkluderades i studien. Samtliga gårdar visade över 99 procents minskning av mängden blodmaskägg 14 dagar efter behandling med ivermektin och därmed inga tecken på resistenta parasiter.

Studien undersökte också hur lång tid det tog innan hästarna började att utsöndra ägg igen efter behandlingen. På majoriteten av gårdar tog det minst åtta veckor innan ägg åter började urskiljas i träcken. Dock kunde studien visa att hästar på stuterier och ridskolor samt gårdar som inte använde sig av separata sommar och vinterhagar började att utsöndra blodmaskägg tidigare, jämfört med övriga gårdar.

Länk till publikationen här

Källa: SLU