Effektiv metod att förebygga fång hos hästar med EMS

Effektiv metod att förebygga fång hos hästar med EMS

Kortidsbehandlingen med SGLT2-hämmare sänker insulinnivåerna hos hästar med diagnosen EMS. Det visar i en studie som genomförts vid SLU. Det innebär att behandlingen kan användas för att förebygga fång. Eventuella långtidseffekter av läkemedlet är dock inte undersökta ännu, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex som innefattar allvarliga förändringar i ämnesomsättningen hos hästar. Den viktigaste delen i syndromet är felaktig reglering av det blodsockerreglerande hormonet insulin. Hästarna får onormalt höga insulinnivåer i blodet vilket ökar risken för fång. Hästar med kraftig påverkan på insulinregleringen kan drabbas av fång trots korrekt utfodring och omvårdnad. Ett läkemedel som förhindrar att dessa redan svårt sjuka hästar drabbas av fång är högst önskvärd.

I en studie utförd vid SLU undersöktes om en ny grupp av diabetsläkemedel, så kallade natrium-glukos-co-transportör-hämmare (SGLT2-hämmare), kan användas som ett behandlingsalternativ för EMS-hästar med kraftigt påverkad insulinreglering.

De hästar som inkluderades i studien var privatägda och diagnosticerade med EMS. Hästarna undersöktes med ett så kallat oralt glukostoleranstest för att mäta deras förmåga att reglera blodets insulinnivåer. Testet utfördes före och efter tre veckors behandling med en SGLT2-hämmare eller placebo.

Kortidsbehandlingen med SGLT2-hämmaren sänkte de uppmätta insulinnivåerna under det senare glukostoleranstestet med 66,5% i jämförelse med placebo. Behandlingen är således mycket effektiv och kan användas för att förebygga fång hos hästar med EMS. Eventuella långtidseffekter av läkemedlet är dock inte undersökta ännu.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen här

Källa: SLU