Ny studie avslöjar orsaker till att äldre hästar pensioneras

Ny studie avslöjar orsaker till att äldre hästar pensioneras

En amerikansk landsomfattande undersökning ska ge ny kunskap om hur äldre hästars välbefinnande kan förbättras.

Hästar som är 15 år eller äldre uppskattas utgöra cirka en tredjedel av världens hästpopulation, men det finns begränsad kunskap om hur de bäst ska tas om hand. Den nyligen genomförda undersökningen utfördes i USA av Gluck Equine Research Center vid University of Kentucky i samarbete med varumärket Spillers, via Waltham Equine Studies Group. Spillers har utvecklat en guide för bedömning av muskelförtvining hos hästar.

–Genom en bättre förståelse för när och varför äldre hästar pensioneras hoppas vi att studien ska leda till att hästägare och veterinärer bättre ska kunna övervaka, förebygga och behandla underliggande tillstånd i ett tidigt skede så att hästarna förblir aktiva och friska under en längre tid, säger Sarah Nelson, produktchef på Mars Horsecare enligt ett pressmeddelande. Mars Horsecare äger Spillers.

Studien bygger på analys av 2 717 enkäter som besvarats av hästägare. Cirka 65 procent av respondenterna ägde sin häst som fritidsintresse och cirka 35 procent var yrkesverksamma inom hästbranschen. De flesta hästarna användes för nöjesridning eller körning (39 procent) eller var fullt pensionerade (40 procent).

  • De flesta hästarna (62 procent) pensionerades mellan 15-24 års ålder, och hälsoproblem angavs som de främsta orsakerna. Hästar med diagnostiserad fång, hälta och degenerativ ligamentsjukdom var oftare pensionerade än hästar som inte led av dessa tillstånd.
  • Ston var oftare pensionerade än valacker. Detta kan delvis bero på att ston som används för avel inte får tillräckligt med strukturerad motion.
  • Lite över var sjätte häst i studien bedömdes av sin ägare ha låg muskelmassa. Ålder, kön, artros, fång, PPID identifierades som riskfaktorer för låg muskelmassa. Valacker hade en högre risk för låg muskelmassa än ston, vilket kan vara ett resultat av låg testosteronnivå. Hästar med diagnostiserad PPID, artros och fång hade en högre risk för låg muskelmassa. Hästar som användes för tävling eller nöjesridning hade lägre risk för låg muskelmassa. Majoriteten av ägare till äldre hästar ansåg att låg muskelmassa påverkade hästens välbefinnande och förmåga att arbeta negativt.

–Vi hoppas att resultaten från denna studie kan vara användbara för veterinärer som vårdar äldre och åldrande hästar. Informationen kan bidra till att sjukdomar som drabbar äldre hästar utreds och till utbildningsprogram för hästägare till äldre hästar. Riskfaktorlistan kan hjälpa veterinärer att identifiera hästar med risk för låg muskelmassa och sedan följa upp dem. Veterinärer kan också objektivt mäta muskelatrofi och göra i årliga hälsoundersökningar, så att atrofi kan identifieras och hanteras så tidigt som möjligt, säger Alisa Herbst, som ledde studien, i pressmeddelandet.

Länk till studien här

Källa: Spillers