Nya lättnader i området med afrikansk svinpest

Nya lättnader i området med afrikansk svinpest

Nu lättar Jordbruksverket ytterligare på restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Det framgår av ett pressmeddelande.

I den smittade zonens kärnområde blir det exempelvis tillåtet för allmänheten att röra sig i skog och mark och i ytterområdet blir flera skogsbruksåtgärder tillåtna. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från SVA. Nuvarande zonbeslut, där den smittade zonen krymptes och delades in i två områden; ett kärnområde och ett ytterområde med olika restriktioner för respektive område, har gällt sedan den 30 november förra året. Jordbruksverket har nu gjort en översyn av det beslutet, utifrån en ny riskvärdering av smittläget från SVA.

– Enligt vår bedömning så har inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol, och sedan dess pågår ingen smittspridning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt, i synnerhet under vinterförhållande med låga temperaturer. Det kan därför inte uteslutas att det finns smitta kvar i eventuella kadaverrester som ännu inte hittas, om än i begränsad omfattning. Risken för att sådan smitta ska spridas ut från kärnområdet bedöms dock som mycket liten, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Med SVA:s bedömning som utgångspunkt, samt efter samråd med andra experter och berörda myndigheter, beslutar Jordbruksverket att lätta på flera av restriktionerna i den smittade zonen. Lättnaderna gäller från och med torsdag 22 februari.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad situationen kräver. Därför känns det väldigt bra att vi nu är i ett läge där vi kan lätta på flera av de restriktioner som haft stor inverkan på människor inklusive näringsidkare i området. Jag tänker inte minst på att det nu blir tillåtet att röra sig i skog och mark även i kärnområdet, samt att vi kan tillåta flera angelägna skogsbruksåtgärder i ytterområdet, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

I kärnområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att

  • Röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper.
  • Utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper.
  • Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

I ytterområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att:

  • Genomföra vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera.
  • Utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar.
  • Ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.
  • Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

Inget skogsbruk i kärnområdet

Arbetet med att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest fortsätter. Smittskyddsavlivningen pågår fortfarande och när snön har smält ska nya kadaversök göras i kärnområdet, allt för att hitta och destruera eventuella kvarvarande kadaverrester. Därför finns vissa restriktioner kvar både i kärnområdet och i ytterområdet. Att bedriva skogsbruk är till exempel fortsatt helt förbjudet i kärnområdet, och vissa skogsbruksåtgärder är även fortsatt förbjudna i ytterområdet, som exempelvis förstagallring och röjning av ungskog.

– Förbudet mot att bedriva skogsbruk i kärnområdet finns kvar utifrån den risk som ändå finns för att smitta kan finnas kvar i eventuella kadaverrester. Att vi inte kan tillåta alla skogsbruksåtgärder i ytterområdet beror på att det fortfarande pågår smittskyddsavlivning. För att inte störa bekämpningen och för att minimera störningar av vildsvinens rörelsemönster är vissa åtgärder därför fortsatt förbjudna även där. Av samma skäl är det viktigt att man vistas på ett ansvarsfullt sätt i skogen i hela den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Ytterligare lättnader i restriktionerna kan bli aktuella under våren och sommaren om bekämpningen fortgår enligt plan och inga nya fall av afrikansk svinpest påvisas. Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Först då kan samtliga restriktioner hävas.

Källa: Jordbruksverket