Kort utbildning av transportörer ger stor förbättring för grisar

Kort utbildning av transportörer ger stor förbättring för grisar

En kort utbildning av djurtransportörer på SLU kan ge en dramatisk förbättring av hanteringen av grisar, visar ny forskningsstudie.

Forskaren Sofia Wilhelmsson på SLU hade inte väntat sig så bra resultat av utbildningen, som varade i två dagar. Hon berättar att sannolikheten för måttligt till starkt negativa beteenden hos transportörerna, som hårdhänt drivning, minskade med 55 procent efter utbildningen – och att sannolikheten för att positiva beteenden skulle förekomma, som att klappa lugnande på grisarna, ökade med hela 97 procent.

Sofia Wilhelmsson och hennes forskarkolleger på SLU fick fram resultaten genom att bland annat använda en Gopro-kamera som var uppsatt över rampen på djurtransportbilar och sedan i detalj analysera videosekvenser före och efter utbildningen.

Deltog i studien gjorde tio djurtransportörer från olika åkerier som till vardags körde grisar till slakt på några av landets största slakterier. Intresset för att vara med var stort, berättar Sofia Wilhelmsson.

– Det var fler transportörer som ville vara med än vi kunde ta emot av tidsskäl. De tyckte det var jätteintressant att vi lyfte deras arbetssituation.

I dagsläget får djurtransportörer väldigt lite utbildning i djurs beteende när de går den ordinarie lagstadgade utbildningen för att kunna få kompetensbevis av Jordbruksverket.

Sofia Wilhelmsson kunde tydligt se en beteendeförändring hos transportörerna efter utbildningen. Bland annat minskade alltså hårdhänt användande av drivredskap – till förmån för ett lugnare drivningssätt.

– Att ge grisarna lite mer tid och lägga en lugn hand på de grisar som stannade till vid pålastning ökade.

Vad var det enskilt viktigaste transportörerna fick med sig genom er tvådagarsutbildning?

– Kanske sambanden mellan deras arbetsmiljö och grisarnas välfärd och att det inte går snabbare och lättare att lasta om jag slår på grisarna och är stressad själv, säger Sofia Wilhelmsson.

Nyligen startade Sofia Wilhelmsson, tillsammans med bland annat Gård&Djurhälsan, ett nytt forskningsprojekt som finansierats av forskningsrådet Formas som syftar till att i framtiden kunna erbjuda formell utbildning till både transportörer och djurskötare som arbetar med grisar.

Text Håkan Frisell, frilansjournalist. Bilden föreställer lastade grisar. Foto SofiaWilhelmsson