SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat

SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat Statsveterinär Erika Chenais på SVA. Foto: Therese Sellén/SVA.

SVA har fått 1 miljon kronor i akutpengar från forskningsrådet Formas till att ta fram nya resultat om svinpesten.

 Statsveterinären och docenten Erika Chenais på SVA ska använda pengarna till att intervjua jägare om deras erfarenheter av att bidra i bekämpningen – och till analyser av hur viruset överlevt i kadaver och i miljön i det drabbade området utanför Fagersta över vintern.

– Vi måste akut ta hand om datan så att den inte försvinner, säger hon.

I september förra året beräknas det senaste vildsvinet ha dött i svinpesten. Sedan dessa har ett antal kadaver påträffats – ett tidigare denna månad.

I november avlivades alla vildsvin som fanns inom det instängslade område som utgjorde riskzonen.

Enligt Erika Chenais är det flera faktorer som bidragit till att hanteringen av svinpesten i Sverige hittills gått bra.

Det handlar inte minst om att SVA kunnat förbereda sig under drygt tio års tid sedan år 2014 då det första fallet konstaterades inom EU. En annan faktor är att Sverige förra året fick en punktintroduktion av smitta och alla smittade kadaver har hittats i ett område med en radie av 2,5 kilometer – till skillnad från exempelvis Tyskland som har ett konstant tryck med svinpest från Polen. Området är också på gränsen till var det finns vildsvin i Sverige – och geografiskt har det naturliga avgränsningar. Två stora vägar med viltstängsel har också varit hjälpsamma omständigheter.

– Området var avgränsat från början. Skogen där är inte ett optimalt vildsvinshabitat så man kunde styra dem med stängsel och åtla för att hålla dem kvar.

Totalt stängslades cirka 100 kvadratkilometer in för att hindra smittspridningen.

Erika Chenais är mycket nöjd med att så många jägare och andra från allmänheten känner tilltro till myndigheterna och anmäler misstänkta fynd. Bara i år har det kommit in ett par hundra sådana rapporter.

– Vi har inte sett till en enda negativ facebookgrupp, säger hon.

Erika Chenais tror att Sverige blir friförklarat från svinpesten cirka ett år efter det senast konstaterade dödsfallet i september – om allt går fortsatt bra och inga nya fall dyker upp i kadaversöken som börjar nu igen efter snösmältningen.

SVA söker nu också medel ur en pott på 11 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att i detalj ta reda på varför hanteringen av svinpesten i Sverige fungerat så väl.

– Vi vet att det gick bra men vi vet inte säkert varför, säger Erika Chenais.

Text: Håkan Frisell