SVA: Fästingar rapporterades in även på vintern

SVA: Fästingar rapporterades in även på vintern En blodfylld fästing ska in i ett provrör för vidare artbestämning och analys av TBE-virus. Bild: Annika Karlsson/SVA.

SVA fick in rapporter till projektet Rapportera Fästing även under december, januari och februari, enligt ett pressmeddelande. Totalt har 22 000 bilder skickats in under året.

Syftet med Rapportera Fästing är att upptäcka ovanliga fästingar och att få information om den inhemska fästingpopulation. Trots att fästingar är i dvala vid minusgrader har SVA fått in 146 rapporter med bilder under december, januari och februari.

–Rapporterna visar att det inte är någon tvekan om att vår vanliga fästing kan vara aktiv även på vintern. Vi vet ännu inte varför men en hypotes är att fästingarna kan finnas i närheten av vilda djurs sovplatser. Värmen från djuren kan få fästingarna vakna och när till exempel en hund går genom legan, kan fästingen haka fast i hundens päls, säger Anna Omazic, forskare på SVA.

Verktyget har förfinats och bilder har bytts ut för att göra det lättare för användaren. Det har också gjorts flera ändringar för att bedömarens arbete ska gå fortare. Det finns nu också en sida med frågor och svar med de vanligaste frågorna från rapportörerna. Nytt för i år är också att i de fall SVA önskar få in fästingen för analys av fästingburna smittämnen står SVA för portot.

– Det vi fortfarande arbetar intensivt med är att få klart vår bildanalysmodell som ska hjälpa oss att snabbare kunna identifiera vilken fästingart som hittats. Vi hoppas hinna få klart detta under säsongen men modellen behöver först testas och utvärderas så att rapportörer får rätt information, säger Anna Omazic.

Det är med allmänhetens hjälp som fynd av fästingar rapporteras. Informationen används för att kunna studera fästingpopulationens utbredning i landet och identifiera vilka arter som finns. Alla i Sverige är välkomna att fortsätta att rapportera vanliga och ovanliga fästingar. I år är tajgafästingen i fokus och de som bor i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland kan skicka in alla fästingfynd till SVA för artbestämning och analys av TBE-virus. Taigafästingen är nästan identisk med den vanliga fästingen och det krävs molekylära analyser för att särskilja de två arterna. Varje rapport är viktig för övervakningen av tajgafästingen och spridningen av TBE i Sverige.

– Ett stort tack till alla som hittar en fästing och använder Rapportera Fästing! Vi är fortsatt särskilt intresserade av ovanliga eller exotiska fästingar. Då kan vi identifiera nya arter tidigt och skapa en grund för framtida övervakning av nya fästingburna sjukdomar. Vi ser fram emot att också få in mycket fästingar från norra Sverige i år för att få ny kunskap om tajgafästingens utbredning i landet, säger Anna Omazic.

Klimatförändringen är en av orsakerna till återkommande utbrott och spridning av infektionssjukdomar i Europa. För att kunna möta denna utmaning krävs ett helhetsperspektiv. EU-projektet IDAlert har ett fokus på kopplingen mellan djur, människor och miljö, med målet att tillsammans uppnå en mer aktuell och effektiv beredskap i Europa. Kartläggningen av fästingpopulationen är viktig för att kunna arbeta med övervakning av fästingburna sjukdomar. Tillsammans med EU-projektet OH4Surveillance kan även utbredningen av tajgafästingen i norr i år övervakas och inskickade taigafästingar analyseras för förekomst av TBE-virus.

Källa: SVA